Presidium för kommunstyrelsen, nämnderna och de helägda kommunala bolagen

Kommunstyrelsen

Ordförande: 
Olov Holst (M)                                                      

Vice ordförande:
Karolina Windefalk (MP)                                                                   

2:e vice ordförande:
Mats Weibull (M)                                     

Oppositionsråd:
Ibrahim Khalifa (S) 

Kultur- och fritidsnämnden                                       

Ordförande:
Lars Björling (SfS)                                   

Vice ordförande: 
Gunnar Balfe (M)                                    

2:e vice ordförande:
Marie Axelsson (S) 

Äldre- och omsorgsnämnden

Ordförande:
Karsten Bjärbo (KD)                                                                 

Vice ordförande: 
Josefin Brodd (M)                                                                               

2:e vice ordförande:
Gunilla Johansson (S)                                                                         

Ersättare 2:e vice ordförande:
Erna Wallström (S) 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden           

Ordförande: 
Mattias Askerson (M) 

Vice ordförande:
Lars-Göran Mellberg (L)                                                                     

2:e vice ordförande: 
Mia Hämäläinen Persson (S)                                                                                                                                   

Ersättare 2:e vice ordförande: 
Steffen Oxenvad (S)           

Barn- och ungdomsnämnden

Ordförande:
Pernilla Bergqvist (L)

Vice ordförande:
Lars Andersson (S)

2:e vice ordförande:
Johan Henrikson (M)
 

Individ- och familjeomsorgsnämnden

Ordförande:
Karolina Windefalk (MP)

Vice ordförande:
Thore Nyman (S)

2:e vice ordförande:
Anna Malm Kelfve (M)

Bygg- och trafiknämnden                    

Ordförande: 
Mats Weibull (M)                                                                                

Vice ordförande:
Jan Franzén (MP)                                                                                

2:e vice ordförande:
Evalena Lindqvist (S)                                                                         

Ersättare 2:e vice ordförande:
Ronnie Lundin (S)                                                                                                     

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ordförande:
Gill Brodin (C)                                                                                                                              

Vice ordförande:
Lars Lagerdahl (M)                                                                                                                        

2:e vice ordförande:
Abir Karademir (S)

Valnämnden                    

Ordförande:
Sven-Ingvar Holmgren (M)                                                                                      

Vice ordförande:
Annika Nilsson (S)                                  

 

Krisledningsnämnden

Ordförande: 
Olov Holst (M)                                                                                   

Vice ordförande:
Karsten Bjärbo (KD) 
 

SigtunaHem AB

Ledamöter: 
Peter Kockum (M), ordförande
Kjell Holmgren (M), vice ordförande 
Annelie Henrikson (M)
Roger Uddmäre (L)
Ibrahim Khalifa (S)
Thore Nyman (S)
Marie Axelsson (S)                                                                                                                        

Ersättare:
Peter Fredriksson (M) 
Bo Raattamaa (M)
Vakant (SfS)
Andreas Karlsson (C)
Bengt Palmgren (S)
Saara Jokinen (S)
Ulrik Wallström (S)                                                                                                 

Sigtuna Vatten & Renhållning AB

Ledamöter:
Kjell Holmgren (M), ordförande
Peter Kockum (M), vice ordförande
Oskar Holmlund (MP)
Ronnie Lundin (S)
Marianne Åslin (S)                                                                                                                         

Ersättare:
Per Larsson (M)
Vakant (M)
Berit Starkenberg (S)                                                     

Energioperatörerna AB

Ledamöter:
Oskar Holmlund (MP), ordförande
Lars Wedén (L), vice ordförande
Marianne Åslin (S) 

Ersättare:
Ebrahim Nikkah-dehkordi (S)
Vakant (M)
Vakant (M)

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan