Bredband åt alla i Sigtuna kommun

2012-12-28

Alla som bor och arbetar i Sigtuna kommun ska ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s senast år 2020. Alla kommunala fastigheter och verksamheter ska ha bredband senast år 2018 och näten ska vara operatörsneutrala.

Det beslutade kommunstyrelsen den 17 december när de antog mål och strategi för bredbandsutveckling i Sigtuna kommun.

Bredband är en grundläggande infrastruktur för ett modernt samhälle oavsett var man bor. Inte minst boende och verksamheter på landsbygden kommer att ha stor nytta av ett utbyggt bredbandsnät.

Kommunen tillsätter en bredbandssamordnare, samverkan har redan inleds mellan marknadsaktörer på bredbandsområdet och villaföreningar, landsbygdsföreningar samt grannkommuner.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan