Valsta kommundelsråd

Presentation av kommundelsrådet

Kommundelsrådet i Valsta är ett forum för dialog mellan kommunen och invånarna. Arbetet startade våren 2015. Rådet behandlar aktuella kommunala frågor som berör Valsta och invånare ges möjlighet att väcka frågor som är viktiga i kommundelen.

Rådet är rådgivande organ till främst kommunstyrelsen och består av förtroendevalda ledamöter och representanter för civilsamhället i Valsta.

Valsta Vattentorn

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation