Fond för ökad vuxennärvaro

En fond har inrättats som föreningar kan söka medel ifrån för att öka vuxennärvaron i Valsta centrum.

 

Ideella föreningar kan söka medel för att genomföra musikunderhållning eller liknande. Aktiviteterna ska inte ersätta de kommunala satsningar som görs inom ramen för kultur- och fritidsförvaltningen utan förstärka dessa. Föreningar som söker medel från fonden ska vara registrerade i Sigtuna kommun. Beslut kring vilka ansökningar som ska beviljas tas av kommunledningskontoret i samråd med kultur- och fritidsförvaltningen efter ansökan från föreningar.

Till höger hittar du ansökningsblanketten och information om fondens ändamål. Kommundelsrådet i Valsta följer de bidragsnormer som gäller för kultur- och fritidsnämnden.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation