Ledamöter i kommundelsrådet

Kommundelsrådet består av fem förtroendevalda ledamöter samt tre ersättare och representanter från civilsamhället i Sigtuna kommun. Dessa sitter med i rådet:

Förtroendevalda

Ali Wandi (S), ordförande
Christer Larsson (MP), vice ordförande
Abir Karademir (S)
Olov Holst (M)
Mattias Askerson (M)

Ersättare

Helene Mattsson (S)
Roger Uddmäre (L)
Sihem Yilmaz (M)

Representanter från civilsamhället från följande föreningar

 • ABF
 • Husby Ärlinghundra Märsta hembygdsförening
 • Hyresgästföreningen Sigtuna
 • Kim Taekwondo
 • Musik För Alla
 • Muslim Shia Ithna Asheri Association of Stockholm
 • Märsta Finska Pensionärer
 • Märsta IK
 • Märsta Judoklubb
 • Märsta Turkiska ungdoms- och kulturförening
 • Rädda Barnen i Märsta Sigtuna
 • Somaliska kulturföreningen
 • Valsta församlingsråd (Svenska kyrkan)

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation