Ledamöter i kommundelsrådet

Kommundelsrådet består av fem förtroendevalda ledamöter samt tre ersättare och representanter från civilsamhället i Sigtuna kommun. Dessa sitter med i rådet:

Förtroendevalda

Ali Wandi (S), ordförande
Abir Karademir (S)
Olov Holst (M)
Mattias Askerson (M)

Ersättare

Helene Mattsson (S)
Roger Uddmäre (L)
Sihem Yilmaz (M)

Representanter från civilsamhället från följande föreningar

 • ABF
 • Husby Ärlinghundra Märsta hembygdsförening
 • Hyresgästföreningen Sigtuna
 • Kim Taekwondo
 • Musik För Alla
 • Muslim Shia Ithna Asheri Association of Stockholm
 • Märsta Finska Pensionärer
 • Märsta IK
 • Märsta Judoklubb
 • Märsta Turkiska ungdoms- och kulturförening
 • Rädda Barnen i Märsta Sigtuna
 • Somaliska kulturföreningen
 • Valsta församlingsråd (Svenska kyrkan)

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation