Kommundelsrådet är i gång

2016-02-01

Kommundelsrådet i Valsta höll sitt första formella sammanträde med alla ledamöter den 27 januari 2016 på Mimers källa. Rådet består av representanter från politiken samt civilsamhället, det ska behandla aktuella kommunala frågor som särskilt berör Valsta samtidigt som invånarna ges möjlighet att väcka frågor som upplevs viktiga i kommundelen.

Under mötet utsåg representanterna från civilsamhället bland sig Anja Nyman från Märsta Finska Pensionärer till andre vice ordförande i rådet. Ali Wandi (S) och Pierre Cengiz Edstrand (MP) är sedan tidigare utnämnda ordförande respektive vice ordförande. Representanterna diskuterade även vilka ämnen som ska tas upp i rådet under 2016. Inom kort kommer protokoll från mötet att läggas upp.

Nästa möte hålls i mars och då kommer trygghet vara på agendan.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan