Kommundelsrådet i Valsta är komplett

2015-11-09

Kommundelsrådet är nu komplett. I mars 2015 inrättades det första kommundelsrådet i Sigtuna kommun – kommundelsrådet i Valsta. Rådet är ett forum för dialog mellan kommunen och invånarna och kommer att behandla aktuella frågor som berör Valsta.

Under sommaren och tidig höst har kommundelsrådet sökt föreningar som varit intresserade av att ingå i rådet. Tretton föreningar har anmält intresse och kommer nu att utgöra en del av rådet tillsammans med fem förtroendevalda ledamöter.

Dessa föreningar kommer att ingå i kommundelsrådet:

 • ABF
 • Husby Ärlinghundra Märsta hembygdsförening
 • Hyresgästföreningen Sigtuna
 • Kim Taekwondo
 • Musik För Alla
 • Muslim Shia Ithna Asheri Association of Stockholm
 • Märsta Finska Pensionärer
 • Märsta IK
 • Märsta Judoklubb
 • Märsta Turkiska ungdoms- och kulturförening
 • Rädda Barnen i Märsta Sigtuna
 • Somaliska kulturföreningen
 • Valsta församlingsråd (Svenska kyrkan)

Kommundelsrådet lanseras på Valsta Vinterfest den 12 december under en mingelträff klockan 14.00.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan