Sök på webbplatsen

Hitta snabbt

Pressmeddelanden

Sök i nyhetsarkivet

Olikheter berikar – gå med i Sigtuna kommuns pridetåg tisdag 28 juli Alla är välkomna att gå med under parollen "olikheter berikar". Teamarbete ska förbättra hemtjänsten tisdag 28 juli Hemtjänsten i Sigtuna kommun kommar att börja arbeta i team om några få personer. Teamen kommer att ha "egna gator", vilket gör att det blir större kontinuitet och bättre kontakt mellan personal och brukare. ”Drygt hälften av alla deltagare har fått anställning” måndag 27 juli Drygt hälften av alla som fått stöd har också fått anställning. I Sigtuna kommun har IPS som arbetsmetod för att få invånare med psykiskt funktionsnedsättningar in i arbetslivet fungerat mycket bra. Sigtuna kommun gav unga musiker sommarjobb i Wenngarnsorkestern onsdag 15 juli Sju av eleverna i Kulturskolan har fått sommarjobb i Wenngarnsorkestern, som gör stor succé både på slottet och på äldreboenden. I höst får Märsta en levande biograf måndag 6 juli Folkets bio ska driva biograf i Biokällan i Märsta. Det blev klart efter att Sigtuna kommun och Folkets bio Stockholmsavdelningen nu skrivit under ett avtal. Ambitionen är att filmvisningen ska vara igång i september. En utmaning att lyfta skolresultaten torsdag 2 juli I hälften av Sigtuna kommuns skolor har resultaten förbättrats under läsåret som gått. Men på några skolor har resultaten backat. För att få en positiv utveckling krävs riktade insatser. Fysingen raket på listan över bästa fågellokalerna måndag 29 juni Sjön Fysingen har klättrat till plats nummer två på listan över de bästa platserna i Uppland att skåda fåglar på. Annat var det för tio år sedan då Sigtuna kommun inledde ett arbete för att återställa sjöns unika egenskaper. Samverkan ska leda till ökad trygghet tisdag 23 juni Våld på allmän plats ska minska, liksom antalet skadade och döda i trafiken. Andra mål som BRÅ – Brottsförebyggande rådet – har satt upp som en del i Trygghetspaktet är att arbeta förebyggande mot droger och brott. Sigtuna kommun vill ha fler områden med alkoholförbud torsdag 18 juni Vin, sprit och starköl ska inte vara tillåtet på kommunens badplatser, skolgårdar och vid Märsta Station under kvällar och nätter. Kommunfullmäktige har fattat beslut om utökat alkoholförbud, som ett led i arbetet för en tryggare miljö. De är årets pedagoger 2015 tisdag 16 juni Sex lärare i förskola, grundskola och gymnasium har fått utmärkelsen Årets pedagog 2015. De är specialister på lite olikaområden, men är alla goda pedagoger.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan