Pressmeddelanden

Sök i nyhetsarkivet

Starka porträtt av Lovisa Burfitt visas på Konsthall Märsta onsdag 2 april Med ett skarpt öga för detaljer fångar Lovisa Burfitt snabbt en karaktär med några få penseldrag och streck. Utställningen Fashion Faces fokuserar särskilt på porträttbilder av modeillustratören Lovisa Burfitt. Hur tecknas ansikten i modevärlden? Först i Sverige – Garnsviken blir limniskt naturreservat tisdag 1 april Nu påbörjas arbetet med skapa Sveriges första limniska* naturreservat – Garnsviken i Sigtuna kommun. Garnsvikens vatten och stränder är mycket värdefulla med en rik vatten- och fiskfauna och flera ovanliga och rödlistade arter, däribland aspen. Åsa Nilsson Bjervner blir ny stadsbyggnadschef måndag 31 mars Ny förvaltningschef för Stadsbyggnadskontoret i Sigtuna kommun blir Åsa Nilsson Bjervner. Det beslutade kommunstyrelsen den 31 mars 2014. Öppet brev till Filippa Reinfeldt måndag 31 mars I december 2013 skickade Sigtuna kommunfullmäktige en skrivelse till Stockholms läns landsting, undertecknad av kommunfullmäktiges ordförande. Skrivelsen var en anhållan om tecknande av ett bilateralt avtal om kommunaliserad hemsjukvård i Sigtuna kommun. Kommuniké angående eventuell tågdepå i Odensala onsdag 26 mars Måndagen den 24 mars samlades, på inbjudan av kommunstyrelsens ordförande, gruppledarna för de partier som är representerade i kommunstyrelsen, för att diskutera frågan om eventuell tågdepå i Odensala. Sigtuna kommun fortsätter höja lönerna för lärare måndag 24 mars Sigtuna kommun fortsätter satsa på skolan genom höja lönerna för lärare, förskolelärare och fritidspedagoger. Sigtuna kommuns kulturpris, kulturstipendium och pris till årets ungdomsledare 2013 utsedda fredag 21 mars Kultur- och fritidsnämnden utsåg vid sitt sammanträde den 20 mars pristagare för 2013 års kulturpris, kulturstipendium och årets ungdomsledare. Nu fortsätter upprustningen av Venngarn torsdag 20 mars Den detaljplan för Venngarns slottsområde som beslutades av kommunfullmäktige den 20 februari har nu vunnit laga kraft. Det innebär att upprustningen av Venngarn kan sätta ordentlig fart. Pensionärsorganisationerna stödjer Sigtuna kommuns krav om kommunaliserad hemsjukvård onsdag 12 mars Pensionärsorganisationerna i Sigtuna kommun gör gemensam sak med kommunen och kräver att kommunen åter får ansvaret för hemsjukvården. Snabbare pendeltåg från Märsta till Stockholm kan bli verklighet 2015 onsdag 5 mars Vartannat pendeltåg från Märsta till Stockholm kommer bli ett snabbtåg 2015. I alla fall om Sigtuna kommun får sin vilja igenom.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan