Sök på webbplatsen

Hitta snabbt

Pressmeddelanden

Sök i nyhetsarkivet

Nu vänder trenden i Sigtuna kommuns skolor onsdag 29 augusti Allt fler elever klarar grundskolan i Sigtuna kommun. Betygen blir högre och fler elever klarar alla ämnen. Arlandagymnasiet har 70 fler antagna elever vid kursstart än beräknat, trots ökad konkurrens och färre elever i gymnasieålder. Ny kulturskola, nytt bibliotek och en ny konsthall byggs i Sigtuna kommun måndag 27 augusti Bygget av en ny kulturskola, nytt bibliotek och en ny konsthall är igångsatt i Sigtuna kommun. Kommunledningens (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet) beslut innebär en investering på ca 150 miljoner kronor och skall stå färdigt under 2014. Uttalande av kommunstyrelsens ordförande Anders Johansson: Humlegården i Sigtuna kommun räddad torsdag 23 augusti Efter Sigtuna kommuns ingripande kan Stiftelsen Humlegården drivas vidare av Neurologiskt handikappades Riksförbund i Stockholms län. Humlegården gick i konkurs i somras. Nu får personalen arbeta kvar och Humlegården kan fortsätta att ta emot patienter. Byggstart för ny förskola i Til i Sigtuna kommun torsdag 23 augusti Bygget av ytterligare en förskola i Sigtuna kommun är igång. Kommunledningens (S, MP, C) beslut att bygga en ny förskola i Til skapar 120 nya förskoleplatser i området. Den nya förskolans skall stå klar i november 2013 och kostar 49 miljoner kronor. Startskott för byggande av ny kulturskola, bibliotek och konsthall i Märsta centrum onsdag 22 augusti Torsdagen den 23 augusti klockan 18.00-20.00 tar Sigtuna kommun och FastPartner det första spadtaget för att bygga ny konsthall, bibliotek och kulturskola i Märsta centrum. Välkommen att närvara! Tal, musik och underhållning ingår i programmet. Ny bygdegård och bollhall i Odensala tisdag 21 augusti Kommvunledningen (S, MP, C) vill åstadkomma en bollhall för skola och bygdegård i Odensala, genom att teckna en avsiktsförklaring om samarbete med Odensala bygdegårdsförening. Detta kan bli ett viktigt stöd för utvecklingen i Odensalaområdet. Sigtuna kommun har fattat beslut om Nya Valsta centrum måndag 20 augusti Kommunledningen (S, MP, C) planerar att bygga 120-140 nya bostäder i Valsta Centrum och tillföra ytterligare 800 kvadratmeter kommersiella och offentliga lokaler. På torget vid huvudentrén planeras för parklek, torghandel och ny parkering. Inbjudan: Pressvisning av Biokällans nya biografutrustning. måndag 20 augusti Sigtuna kommun har investerat ca 590 tkr i en digital bioanläggning i Biokällan, Forum i Märsta. En ny biografentreprenör, Eurostar AB, är kontrakterad och startar sin verksamhet den 1 september 2012. Sigtuna kommun välkomnar ny stor investering – 500 miljoner kronor och cirka 200 nya jobb lördag 18 augusti Bockasjö AB har beslutat att investera 500 miljoner kronor i två större logistikfastigheter på totalt cirka 60 000 kvadratmeter i Arlandastad, Sigtuna kommun. Lokalerna kommer delvis att hyras ut till logistikföretaget Schenker Logistics AB. Sigtuna kommun startar mentorsprogram för nya lärare fredag 17 augusti Sigtuna kommun fortsätter att satsa på skolutveckling och på att bli en av de bästa skolkommunerna i landet. Som ett led i detta arbete har kommunen arbetat fram ett mentorsprogram tillsammans med de två lärarfacken.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan