Pressmeddelanden

Sök i nyhetsarkivet

Sigtuna kommun ökar dialogen och utvecklar kvaliteten med servicedeklarationer fredag 4 februari Sigtuna kommun har antagit 21 servicedeklarationer som beskriver kommunens verksamheter. Deklarationerna förtydligar vad man som invånare eller brukare kan förvänta sig av kommunens service och tjänster, vilket gör det lättare att veta vilka krav man kan Satsningen på nya hyresrätter i Sigtuna kommun är en framgång torsdag 3 februari I Sigtuna kommun byggs flest hyresrätter i landet. Satsningen på hyresrätter har visat sig vara helt riktig: alla lägenheter som färdigställs under våren är redan uthyrda. Kommunledningen och Lärarförbundet diskuterar skolutveckling onsdag 2 februari Den politiska kommunledningen har inlett en diskussion med Lärarförbundet om utvecklingen av skolan i Sigtuna kommun. En genomlysning av skolverksamheten och dess resultat planeras under våren. Invigning av 60 nya förskoleplatser måndag 31 januari Förskolorna i Hällsbo, Sätuna och Odensala har byggts ut och kan nu ta emot ytterligare 60 barn. Alla som fanns i kommunens kö vid årets början har därmed kunnat erbjudas förskoleplats. Rekordmånga företag startades i Sigtuna kommun under 2010 onsdag 26 januari Enligt årets Nyföretagarbarometer startades hela 306 nya företag under 2010 i Sigtuna kommun. Jämfört med 2009 ökade antalet nya företag med 39,7 procent. Den största ökningen står antalet nyregistrerade aktiebolag för. En ökning med 75 procent jämfört me Årets priser till kultur och ungdomsidrott fredag 10 december Nu är årets kulturprismottagare, kulturstipendiat och ungdomsledare utsedda av kultur- och fritidsnämnden. Görel Kristina Näslund, Anders Malm, Anna Tibell och Pia Lingman får sina utmärkelser vid kommunfullmäktige 16 december. Narkotikan utbredd bland ungdomar i Sigtuna kommun fredag 3 december 22 procent av pojkarna och 12 procent av flickorna i gymnasiets år två i Sigtuna kommun har någon gång använt narkotika. En stor del av dem som testat narkotika har använt det den senaste månaden. Temavecka om elevers liv på nätet måndag 8 november Tisdagen 9 november föreläser Ewa Thorslund om barns digitala liv i Kulturum. Föreläsningen vänder sig till vuxna. Fri entré. Nya ordföranden i kommunfullmäktige och ny kommunstyrelse utsedd i Sigtuna torsdag 4 november Kommunfullmäktige i Sigtuna kommun utsåg på sitt första sammanträde för mandatperioden en ny kommunstyrelse. Anders Johansson (S) fortsätter som kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd. Hög tobaksanvändning bland ungdomar i Sigtuna kommun torsdag 28 oktober 19 procent av eleverna i årskurs nio och 29 procent av eleverna i årskurs två på gymnasiet i Sigtuna kommun röker eller snusar.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan