Sigtuna på väg att nå klimatmålet flera år före deadline

2017-04-12

Solceller på Prästängshallen i Sigtuna stad. Foto: Sigtuna kommun.

Sigtuna kommun är nära att uppnå det klimatmål som sattes upp 2009: att utsläppen från all verksamhet inom Sigtuna kommuns geografiska område, exklusive flyg utrikes, ska vara minst 40 procent lägre än 1990. Nu ska kommunen ta fram ett nytt och mer ambitiöst klimatmål.

2020 skulle målet att släppa ut max 160 579 ton koldioxid per år senast ha varit uppnått. I den färskaste statistiken ligger utsläppen på 161 315 ton, och målet kommer snart att vara avklarat. Invånare och anställda i kommunen vilar inte på lagrarna för det. Arbetet med att ta fram nya mål är igång.

- Att vi snart når målet gör att det är läge att revidera och skärpa till det. Vi ser därför över nya mål och kommer under våren föreslå till vilket år Sigtuna kommun ska vara fossilfri. Vi utgår från Sveriges regerings förslag på att vi är en Fossilfri nation 2045, och vill vara lite offensivare. Särskilt inom vår organisation där vi är på bra väg mot fossilfrihet då energianvändningen i våra fastigheter är fossilfria. Nästa steg är att gå över till en fossilfri fordonsflotta, säger miljöstrateg Helen Ericson.

- Vi är stolta över resultaten med vårt miljöarbete, men vi kan inte stanna där. Klimatfrågan är en av de viktigaste frågorna vi har, för att säkra framtiden. Då krävs det en politisk vilja och ett politiskt mod för att åstadkomma förändring och det visar resultaten på att vi har. Vi vässar nu ytterligare vårt arbete med ännu ambitiösare klimatmål, och jag är övertygad om att vi kommer nå dem också, säger kommunstyrelsens ordförande Ibrahim Khalifa (S).

- Att vi redan uppnått våra högt ställda klimatmål är verkligen en utmärkt, men i Sigtuna vill vi gå ännu längre. Vi har satt målet att Sigtuna kommun också blir landets första fossilfria kommun och ett föredöme för resten av Sverige, säger Karolina Windefalk ordförande för Miljöpartiet i Sigtuna kommun.

- Det finns de som tror att klimatförändringarna är något som mest ger nordbor bra väder. Tyvärr är sanningen att det är ett hot mot människans överlevnad. Varför ska vi i Sigtuna kommun engagera oss i det? För att dels ta vår del av ansvaret och dels vara en förebild, säger kommunalrådet Dan Rosenholm (L).

Boende i kommunen hjälper till minska påverkan på klimatet. Fastighetsägare kan till exempel sätta upp solceller på sina hustak för att använda el som inte bidrar till utsläpp av växthusgaser. För att det ska bli lättare att se om det lönar sig att investera i solpaneler har energi- och klimatrådgivningen, som Sigtuna kommun är med och finansierar, tagit fram en solkarta. Det är ett verktyg som hjälper dig att se hur mycket solenergi som når ditt tak och göra en bedömning av om det är lämpligt att installera solfångare eller solceller.

- Det finns ett växande intresse i kommunen för att installera solenergi, och eftersom priset på solceller har sjunkit är det en investering som blir allt mer lönsam. Dessutom betyder den småskaliga produktionen mycket för den ökade tillgången till förnybar och klimatsmart energi, säger energi- och klimatstrateg Agneta Jordaan.

Fakta: Sigtuna kommuns strategier för att minska utsläppen av växthusgaser

  • Fossila bränslen ersätts med förnyelsebara alternativ inom kommunens verksamheter. Bland annat är all energi kommunen köper förnybar.
  • Energianvändningen miljöanpassas, effektiviseras och minskas. Till exempel har solceller satts upp på Prästängshallen och på Vikingahallen.
  • Den fysiska planeringen och samhällsbyggandet klimatanpassas och förutsättningarna för miljöanpassade och resurssnåla transporter förbättras. Till exempel har kommunens Översiktsplan 2014, som ligger till grund för samhällsplaneringen, utgått från ett klimatperspektiv. Satsningen på elvägar för tunga fordon mellan Rosersberg och Arlanda är också ett exempel på kommunens stöd för att minska klimatpåverkan.
  • Ett aktivt arbete med att minska klimat- och miljöpåverkan från de varor och tjänster som kommunen köper. Bland annat är alla kommunens bilar miljöbilar.
  • Medvetenheten om klimat- och energifrågor ska öka inom kommunen som organisation, dess invånare, företag och organisationer. Den kommunala klimat- och energirådgivningen samt stöd till föreningar bidrar till detta.
  • Produktion av förnybar energi. Sigtuna kommun samlar in matavfall för biogasproduktion.
  • Ta fram en plan för klimatsmart Sigtuna.

 

Bilder och bildtexter

Solceller Prästängshallen 1: Flera kommunala anläggningar i Sigtuna kommun har solceller på taket. Här Prästängshallen i Sigtuna stad. Foto: Sigtuna kommun.

Solceller Prästängshallen 2: Prästängshallen i Sigtuna hämtar energi från solceller på taket. Foto: Sigtuna kommun.

Solceller Prästängshallen 3: Solcellerna på Prästängshallen i Sigtuna bidrar till att kommunen når sitt klimatmål långt före deadline. Foto: Sigtuna kommun.

Elproduktion Prästängshallen: En inormationstavla i Prästängshallen i Sigtuna visar elproduktionen från solcellerna på taket i realtid. Foto: Sigtuna kommun.

Länk till Solkartan

Kontaktpersoner
Henrik Josephson, Tf pressekreterare
Telefon: 08-591 260 24, 073-661 35 98
E-post: henrik.josephson@sigtuna.se

Lydia Wefer (S), politisk sekreterare
Telefon: 08-591 260 06, 070-085 15 29
E-post: lydia.wefer@sigtuna.se

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan