Hyra ut - Frågor och svar

Bostadsförmedling

Jag har en bostad att hyra ut. Vem pratar jag med?

E-post: hyraut@sigtuna.se

Vi återkopplar inom två arbetsdagar.

Hur förmedlas bostäderna?

Kommunens boenderesursenhet tar kontakt med dig för att få mer kunskap om dina möjligheter och önskemål. När kommunen har fått all nödvändig information från dig matchas ditt boende och dina önskemål med nyanlända som kommit till kommunen de senaste åren. Vi bokar ett möte med dig och din tilltänkta hyresgäst och pratar om boendet, kontrakt och andra frågor som kommer upp. Kommunen bokar en tolk vid behov.

Hur avgörs vem som får bostaden?

När du har fått all information är det upp till dig att bestämma om du vill hyra ut eller inte.

Är det meningen att jag ska ta ut en lägre hyra än den marknadsmässiga?

Nej, hyresgästen ska behandlas som en vanlig hyresgäst. Kommunen godkänner hyreskostnader upp till 6250kr/månad för 1-2 vuxna i egen bostad. För inneboende godkänner vi hyreskostnader upp 3500kr/månad för 1 vuxen.

Vilket ansvar har kommunen?

Kommunen hjälper till att förmedla bostaden och tar fram hyreskontrakt samt hjälper till vid avtalsskrivning mellan hyresvärd och hyresgäst. I övrigt gäller samma regler som för all typ av bostadsuthyrning mellan hyresvärd och hyresgäst.

Villkor och avtal

Vem står som hyrestagare på kontraktet?

Den nyanlända personen är hyresgäst. Samma regler som för all typ av bostadsuthyrning till privatpersoner gäller.

Hur lång tid kan jag hyra ut min bostad?

Nyanlända behöver ett stadigvarande boende eftersom de ska etablera sig i kommunen. En flytt beror oftast på att det nuvarande boendet inte tillgodoser behovet. Det är önskvärt att bostaden hyrs ut under en längre tid, gärna ett år eller längre. Uppsägningstid regleras i kontraktet enligt samma regler som för all typ av bostadsuthyrning till privatpersoner.

Vilken form av stöd har nyanlända?

En del av de nyanlända har jobb och betalar sin hyra med sin lön precis som vilken person som helst. Andra har en regelbunden inkomst i form av en statlig etableringsersättning, eller uppbär försörjningsstöd. De nyanlända har stöd av kommunen i en rad frågor som svenskundervisning, vuxenutbildning och samhällsinformation.

Hur går jag tillväga för att säga upp ett avtal?

Samma regler som gäller för all typ av uthyrning av bostäder till privatpersoner gäller även vid uppsägning. Detta ska regleras i hyreskontraktet som upprättas mellan hyresvärden och hyresgästen.

Frågor och synpunkter

Jag vill veta mer innan jag bestämmer mig, vem pratar jag med?

E-post: hyraut@sigtuna.se Vi återkopplar inom två arbetsdagar

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan