Leader Upplandsbygd

Landsbygd_01 Foto Futureimagebank

Leader Upplandsbygd arbetar med att utveckla landsbygden i Uppland genom att fördela stöd till projekt som genererar nya arbeten, fler inflyttade, nya företag och bättre förutsättningar för de föreningar och företag som finns i området.

Principerna för verksamheten är att utvecklingsarbetet ska vara lokalt förankrat, innovativt och långsiktigt, samt ske i samverkan mellan berörda parter.

Området Upplandsbygd

Leaderområdet Upplandsbygd sträcker sig över fem kommuner och omfattar:
 • Sigtuna kommun, utom Märsta tätort
 • Knivsta kommun
 • Uppsala kommun, utom Uppsala stad
 • Delar av Tierps kommun
 • Delar av Östhammars kommun

Upplandsbygd prioriterar sex olika inriktningar

 1. Bygdeutveckling – det ska bli bättre att bo leva och verka på landsbygden
 2. Entreprenörskap och företagande – enskilt och tillsammans
 3. Kultur – identitet och uttryck – tradition och förnyelse
 4. Mat och måltider – smakrika möten kryddade med kunskap
 5. Natur - miljö – balansen mellan brukande och värnande
 6. Turism – att utveckla, paketera och sälja

Upplandsbygd ser särskilt positivt på projekt som arbetar sektorsövergripande med ett helhetsperspektiv och sammanfogar flera inriktningar.

Leader Upplandsbygd kan göra din idé till verklighet!

Har du en idé om hur landsbygden i Sigtuna kommun eller en större del av Upplandsbygd kan utvecklas? Kontakta Leaderkontoret eller gå in på hemsidan och fyll i en Idéskiss för ett projekt. Det finns pengar att söka både för stora och små projekt.

Finansiering

Leader finansieras av EU, staten och de deltagande kommunerna. Frivilligorganisationer och näringsliv bidrar också.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan