Ledig mark

Här hittar du kortfattad information om ledig mark för etablering i Sigtuna kommun. Detaljerad information om läge och priser kan du få av respektive kontaktperson. 

Till höger hittar du kartor över lediga mark som Sigtuna kommun säljer.  

 Planarbete pågår när det gäller Norra Arlandastad och Östra Rosersberg.

Arlanda

Adress: Nybrogatan 34
Fastighetsägare: Nordic Airport Properties KB
Kontaktperson: Stefan Stenberg
Adress: Nybrogatan 34, Box 5216, SE-102 45 Stockholm 
Telefon: 08-670 65 47
Fax:08-664 29 00
E-post:  stefan.stenberg@nap.se
Typ av fastighet: Kontor ca 1 100 kvm
Area (kvm): 211 000 mark

Centrala Arlandastad

Inom stadsdelen finns redan idag handel, kontor och hotell samt väl fungerande kommunikationer. Här finns fortfarande mark lämplig för dig som vill etablera Ditt företag i en framtidsstad intill norra Europas största flygplats. Vi har mark både för logistikfastigheter,lättindustri, Bilförsäljning/service, handel  såväl som fantastiska exponeringslägen mot E4:an för t.ex. kontorsetableringar, Tomtstorlekar mellan 2500-9500 kvm. Marken är planlagd och gator och VA är utbyggda.

Kontaktperson: Dieter Sand
Telefon: 08-440 42 40
E-post: dieter.sand@arlandastadholding.se
Hemsida: www.arlandastadholding.se

 

Östra Arlandastad

Området är en del av det framväxande Airport City Stockholm och här finns lämplig mark  för kontor, handel och lättare industri. 149 000 kvm planlagd mark ligger vid E4 med egen trafikplats/ny avfart och bästa skyltläge.

Kontaktperson: Dieter Sand
Telefon: 08-440 42 40
E-post: dieter.sand@arlandastadholding.se
Hemsida: www.arlandastadholding.se

 

Östra Arlandastad
Åshusby 1:21
Ca 100 000 kvm exploaterbar mark.

Kontaktperson: Dieter Sand
Telefon: 08-440 42 40
E-post: dieter.sand@arlandastadholding.se
Hemsida: www.arlandastadholding.se

 

Västra Arlandastad

Inom västra Arlandastad finns detaljplanelagd mark för kontor,handel och lager. På Servogatan och Voltgatan finns cirka 80.000m2 detaljplanelagd mark för kontor, handel och industriverksamhet.

Kontaktperson: Christer Wikström, Näringslivschef
Telefon: 08-591 260 23
E-post: christer.wikstrom@sigtuna.se

Adress: Servogatan 20
Fastighetsägare: Galjaden fastigheter AB
Kontaktperson: Mikaela Lejeby, Elina Kronqvist
Telefon:070- 60 00 300
E-post: lediglokaler@galjaden.se
Typ av lokal: Kontor.industri,butik, lager.
Area (kvm): 9500 kvm 

 

Västra Arlandastad

Adress: Turbingatan (Märsta 24:15)
Fastighetsägare: Norrorts Rör AB
Kontaktperson: Tom Malmlöf
Telefon: 08-756 45 78, 070-652 01 80
Typ av fastighet: Obebyggd fastighet
Area (kvm): 10 000 tomtyta

 

Västra Arlandastad

Adress: Turbingatan 5-11 (Märsta 24:21)
Fastighetsägare: Sigtuna kommun
Kontaktperson: Christer Wikström, Näringslivschef
Telefon: 08-591 260 23
E-post: christer.wikstrom@sigtuna.se
Typ av fastighet: Obebyggd fastighet
Area (kvm): 15 452

 

Västra Arlandastad - Arlandstad Logistic Center

Inom Västra Arlandastad utvecklar vi lokaler efter era behov. Ett markområde på ca 200 000 m2 avsatt för logistikverksamheter men med en detaljplan som även medger industri, handel, kontor och bilservice.

Fastighetsägare:Skanska Fastigheter
www.skanska.se/fastigheter
Kontaktperson: Örjan Rystedt
E-post: orjan.rystedt@skanska.se
Telefon: 010- 448 46 51 

 

Trosta Gård

Trosta Gård (5 km öster om Arlanda, invid Optimera Byggmarknad). Kontor, lokaler o mark.

Kontaktperson: Erik Westholm
Telefon: 070-583 86 36
Fax 070-612 76 36
E-post: erikw@comhem.com

 

Rosersberg

Stockholm Nord Logistikcentrum med 1.200.000 kvm planlagd industrimark.
Vägar, vatten, el samt fjärrvärme finns i området.

Inom Stockholm Nord Logistikcenter finns bland annat  företag som, 
Bonniers Samdistribution 20800 kvm, DHL Solution 22900 kvm, Nokian Tyres
16200 kvm, Dustin 22000 kvm, DHL Express- Terminal 9800 kvm, BASF 2600 kvm, Lindhe 2700 kvm, ABT Transport AB. Nya framtida etableringar är  posten, (brevterminal ), Lidl och en rikskombiterminal för omlastning av gods mellan väg och järnväg. 

Motorvägsavfarten har påbörjats och ska vara klart maj 2013. Mark finns i direkt anslutning till motorvägsavfarten med bästa skyltläge utmed Arlandabanan, Ostkustbanan och motorväg E4.
Trafikplats Rosersberg är ett samarbete mellan det privata näringslivet, Sigtuna kommun ochTrafikverket. 

Kontaktperson: Owe Eklund, Kilenkrysset AB,
Stålgatan 1, 195 71 Rosersberg.
Mobil: 070-630 88 36
E-post: owe.eklund@kilenkrysset.se

 

Adress: Rosersberg
Fastighetsägare: NCC Property Development AB
Kontaktperson: Richard Helgesson, NCC Property Development, 170 80 Solna
Telefon: 08-585 53 037
Mobil: 070- 737 04 60
Area ( Kvm): 169.000 kvm mark att exploatera.
E-post: richard.helgesson@ncc.se

 

Trostaborg Lunda

Adress: Norrby Säteri
Postadress: 195 94 Märsta
Fastighetsägare: Seminghundra Härads allmänning
Kontaktperson: Björn Söderman
Telefon: 070- 627 84 82
Fax: 08- 592 470 43
E-post: norrby_farming@hotmail.com
Typ av fastighet: Lokal
Area (kvm): 10 000
Övriga Upplysningar: ca 7 kvm från Arlanda 1,5 km från Trostakorset mot Upplands-Väsby.

  

Genom att klicka på länken till höger kan du även besöka ObjektVision. Där kan du söka efter ledig mark och lediga lokaler i Sigtuna kommun, liksom i andra delar av Sverige. 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Relaterade dokument