Nominera företag till social utmärkelse

2017-06-09

Företag som erbjuder praktikplatser, sommarjobb eller arbetsträning kan vinna 10 000 kronor. Du kan nominera ett företag i Sigtuna kommun som bidrar till samhället genom att ge jobb till personer som står utanför arbetsmarknaden.

Nominera här

Sista dag för att nominera är den 7 juli.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden delar varje år ut en Social utmärkelse till ett företag eller en annan arbetsgivare i Sigtuna kommun  som skapat förutsättningar för kommuninvånare som riskerar eller befinner sig i ett socialt utanförskap att aktivt delta i samhällslivet. Utmärkelsen kan användas till att pröva, vidareutveckla och sprida goda idéer.

Tidigare mottagare

Den första sociala utmärkelsen delades ut 2013. Priset gick till Dustin Logistikcenter i Rosersberg som sedan hösten 2012 har ett nära samarbete med Jobbcenter och projektet Ung satsning, som riktar sig till arbetslösa ungdomar under 25. Samarbetet hade bestått i ett traineeprogram, där deltagarna efter två veckor blir erbjudna anställning.

2014 gick priset till Sigtunastiftelsen, som genom åren välkomnat ett stort antal personer i olika åldrar för både praktik och arbetsträning. Genom sin positiva människosyn och sitt sätt att välkomna praktikanter har de skapat förutsättningar för kommuninvånare som riskerar eller befinner sig i socialt utanförskap att aktivt delta i arbetslivet.

Hotell Kristina tilldelades 2015 års sociala utmärkelse. Hotell Kristina har sedan flera år på ett omsorgsfullt sätt arbetat med praktikanter från både Arlandagymnasiet och Sigtuna kommuns vuxenutbildning. Eleverna känner sig välkomna, får under positiva former utvecklas och tillägna sig kunskap inom sitt framtida yrke. Flera elever har senare fått anställning inom företaget. Hotell Kristina engagerar sig i en rad frågor och är en aktiv aktör i Sigtuna kommun. Deras intresse för samhället runt om dem inspirerar andra till ökat socialt ansvarstagande.

2016 vann Café Valvet och motiveringen löd:
”Café Valvet har under flera år tagit emot praktikanter, sommarjobbare och även anställt personer som under en längre tid har stått utanför arbetsmarknaden.
De har med stort engagemang erbjudit handledning, stöd och utbildning utöver det vanliga.

Praktikanter har fått möjlighet att integrera sig på arbetsmarknaden, fått anställning och även möjlighet att vidareutvecklas inom restaurangbranschen. Café Valvet har på så sätt starkt bidragit till en livsviktig förändring för många personer och deras möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden.”

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Hitta direkt