Checklistor

Här finner du följande checklistor:

  • Avfall
  • Brandfarlig vara (tillstånd) och brandskydd
  • Bygglov och anmälan (inklusive skyltar/vepor)
  • Köldmedier
  • Livsmedel
  • Serveringstillstånd (alkoholtillstånd)
  • Tobak och folköl
  • Uteservering
  • Vatten och avlopp (fettavskiljare)

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post