Information till leverantörer

Vill du sälja din vara/ tjänst till Sigtuna Kommun?

Eftersom Kommunen omfattas av LOU ( lagen om offentlig upphandling) ska alla varor/tjänster som behöver köpas och har ett värde över 534 890 sek upphandlas enligt LOU. Alla upphandlingar annonseras på e-avrop.com. Se under flik "aktuella annonser" 

Det är verksamheterna som styr sina behov och vad som behöver inhandlas. Upphandlingsenheten träffar inte leverantörer som vill sälja/marknadsföra sina produkter/tjänster om inte leverantören bjuds in.

Upphandlingsprocessen är helt elektronisk.

Sigtuna Kommun använder e-avrops upphandlingsstöd. Systemet medger en helt elektroniskt process. Med det menas att samtliga handlingar och uppgifter för att kunna lägga anbud finns med i annonsen. Anbud läggs direkt i systemet och kan inte lämnas om det inte är komplett. Det gör det enkelt att lägga anbud och leverantören kan inte missa att bifoga något som skulle varit med.

Alla leverantörer kan registrera sig gratis på www.e-avrop.com och bevaka kommande upphandlingar.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan