Sigtuna kommun använder e-upphandling

Sigtuna kommun använder e-upphandling sedan januari 2011 i samtliga upphandlingar. Intresserade leverantörer kan gratis registrera sig på E-avrop.com och därmed få meddelande när upphandling är startad.

Vad är e-upphandling?

E-upphandling innebär att elektroniska processer införs för att understödja de olika faserna i ett upphandlingsförfarande – offentliggörande av meddelanden om upphandling, tillhandahållande av förfrågningsunderlag, inlämning av anbud, utvärdering, tilldelning, order, fakturering och betalning.

I en fullständigt elektronisk process tillämpas ett formulärbaserat arbetssätt, vilket innebär att både förfrågningsunderlag och anbud skapas och registreras direkt i färdiga formulär i upphandlingssystemet. Den information som registrerats i anbudsformulären är strukturerad i tabeller och kan sedan kontrolleras och utvärderas automatiskt i systemet.

För de krav och kriterier som kräver någon form av manuell granskning eller bedömning går man efter genomförd kontroll och utvärdering in i anbudsformulären och kompletterar med de betyg, poäng etc. som man tilldelat kriterierna. Därefter kan anbuden utvärderas automatiskt i systemet. Annan information som inte går att registrera i formulären bifogas som bilagor. Det kan t.ex. vara olika typer av intyg, tillstånd och certifikat.

Utöver ekonomiska effektivitetsvinster stärker e-upphandlingen tilliten till att upphandlingsprocessen är kvalitetssäkrad och fungerar. Inskickade dokument krypteras och försätts med tidslås vilket styr tidpunkten för när de kan öppnas. Krypteringen medför att informationen i ett anbud inte kan bytas ut.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan