737 miljoner till ombyggnation av Märsta station

2017-08-31

Det är Trafikverkets plan då de idag presenterade den nationella infrastrukturplanen. En plan som nu ska på remiss innan regeringen planeras fatta beslut nästa vår.

Vad innebär detta rent konkret för Märsta station?

• Ett nytt resecentrum vid Märsta station, ett centrum som kan hantera ett långt högre antal resenärer och rymmer fler funktioner som t.ex. vänthall
• Nya entréer
• Breddning av plattformar
• En övergång och bro över järnvägsspåren så att resenärer kommer till den östra sidans parkering, arbetsplatser etc.
• Ny bangård med nya spår

I dagsläget har Märsta station ca 14 000 resenärer dagligen och på grund av stationens och spårens befintliga skick utgör detta en stor flaskhals i trafikflödet och Uppsala.

- Det är det mest optimala utfallet för Sigtuna kommun, som aldrig tidigare fått möjlighet till en så framskjuten prioritering i den nationella infrastrukturplanen, säger Lars Sundblad, Lars Sundblad, senior rådgivare i infrastrukturfrågor för Sigtuna kommun.

Den nationella planen spänner över en 10-årsperiod där skapandet av ett helt nytt resecentrum föreslås ske med början 2024. Nu ska arbetet med att anta en järnvägsplan påbörjas. Den säkerställer genomförandet av ombyggnationen. Sigtuna kommun i samråd med landsting och trafikverket kommer gemensamt att lägga fram ett förslag på hur stationsbyggnaden och stationsområdet kommer att utformas. En modern station med säkra spårkorsningar för trafikanter samt fotgängare och cyklister kommer inom de närmaste åren att ha byggstart.

-Det här är viktigt och historiskt för Märsta och Sigtuna kommun. Märsta station är entrén till vår kommun och genom hårt och ihärdigt arbete har vi äntligen lyckats med det kommunen kämpat för i över 35 år. En ny stationslösning kommer underlätta för alla som bor i kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Ibrahim Khalifa (S)

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan