Christer Wikström blir tf kommundirektör

2017-08-31

Den 1 september går näringslivschef Christer Wikström in som tillförordnad kommundirektör.

- Som tf kommundirektör ska jag fortsätta kommunens utvecklingsarbete utifrån de ramar som politikerna sätter. Sigtuna kommun har fantastiska förutsättningar men också en hel del utmaningar. Helheten är viktig för kommunens utveckling, bra skolor, fritidsaktiviteter, infrastruktur, bostäder, näringsliv och service. Allt det hänger ihop. Här är alla som jobbar i Sigtuna kommun nyckelpersoner för att få ihop den helheten, säger Christer.

Christer Wikström har lång erfarenhet av kommunalt arbete, bland annat från skolans värld och senast som näringslivschef. På den positionen har han ett stort nätverk i och utanför kommunen.

Hur ser du på att kommunen kan få en ny politisk ledning inom kort och att det också kan bli en ny politisk ledning i samband med valet 2018?

- Självklart är det en utmaning men vår organisation är väl rustad för att det kan bli förändringar i politiken, och jag tror inte att vi kommer ha några problem att styra skutan i den riktning politikerna pekar ut, oavsett om förändringarna kommer ofta eller sällan. Det finns så mycket kompetent personal i Sigtuna kommun. Jag är van att arbeta i en politiskt styrd organisation och kommer att vara en länk mellan politiker och tjänstemän.

Christer Wikströms förordnande börjar den 1 september 2017 och går ut den 31 december 2018.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan