Händelse på S:t Olofs skola

2017-09-06

På onsdagen fick personal kännedom att det skulle kunna finnas ett vapen på skolan. I och med detta tillkallades polis.

Eftersom att polisen har full beredskap när det framkommer att det kan finnas vapen på en skola, så kom polisen till skolan med full styrka.

 Polisen genomförde flera förhör, sökte igenom skåp och sökte även med hund i området runt skolan. Inget vapen påträffades och polisens utredning fortsätter.

När denna typ av händelser inträffar agerar skolan utifrån sin Krishanteringsplan- risk för hot och våld samt den utbildning personal på skolan fått om Pågående dödligt våld- skolskjutningar.

Närvaron av poliser kan säkert väcka frågor hos era barn samt att de kan känna en oro för vad som inträffat så skolan är tacksam om ni diskuterar detta med era barn samt återkommer om ni har funderingar kring det inträffade.

- Personalen är tränad för den här typen av situationer och har agerat metodiskt enligt plan. Allt har löpt på bra, verksamhetsledarna har gått runt och informerat i samtliga klassrum. Involverade elevers vårdnadshavare är underrättade och dessa elever har också fått gå hem för dagen. Nu är det vår gemensamma uppgift att tillsammans med er vårdnadshavare, att så snabbt som möjligt normalisera och återgå till undervisning, säger Mia-Pia Berglind, rektor S:t Olofs skola.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan