Jobba på Sigtuna kommun

Lediga tjänster i Sigtuna kommun
Tjänster via Offentliga jobb Sista ans. datum
Lärare till Eddaskolan åk 4 2017-06-25
Socialpedagog till Eddaskolan 2017-06-25
Barnskötare till Eddaskolan 2017-06-25
Grundskollärare 2017-06-26
Studie-och yrkesvägledare 2017-06-27
S:ta Gertrud söker klasslärare till år 6 2017-06-27
S:ta Gertrud söker fritidspedagog 2017-06-27
Utvecklingsledare/utredare till Arlandagymnasiet 2017-06-28
S:t Pers skola söker lärare till förberedelseklass åk 2-6 2017-06-30
S:t Pers skola söker lärare åk F-3 2017-06-30
Lärare i trä- och metallslöjd 2017-06-30
Tingvallaskolan söker lärare till åk 1-3 2017-06-30
Elevassistenter på grundsärskolan 2017-06-30
Lärare/speciallärare till grundsärskolan 2017-06-30
Fysioterapeut/ Sjukgymnast inom äldreomsorgen 2017-06-30
S:t Pers skola söker pedagog för arbete med elever med särskilda behov 2017-06-30
Barnmorska till Ungdomsmottagning 2017-06-30
Ledsagare och Avlösare 2017-06-30
Grundskollärare Råbergsskolan 2017-06-30
Skolkurator 2017-06-30
Modersmålslärare i grundskolan albanska 2017-07-01
Modersmålslärare i grundskolan grekiska 2017-07-01
Modersmålslärare i grundskolan nederländska 2017-07-01
Modersmålslärare i grundskolan portugisiska 2017-07-01
Modersmålslärare i grundskolan tigrinja 2017-07-01
Enhetschef Boende äldreomsorg 2017-07-02
Modersmålslärare i grundskolan arabiska 2017-07-04
Lärare i tyska och engelska till Valstaskolan 7-9 2017-07-09
Lärare i hem- och konsumentkunskap till Valstaskolan 7-9 2017-07-09
Specialpedagog till centrala barn-och elevhälsan 2017-07-10
Psykolog till centrala barn-och elevhälsan 2017-07-10
Skolsköterska med central placering 2017-07-10
Skolsköterska med central placering 2017-07-10
IT-pedagog 2017-07-11
Kontaktperson 2017-07-13
Sjuksköterska inom LSS 2017-07-13
S:t Per skola söker musiklärare åk 1-6 2017-07-15
Vårdare 2017-07-21
Erfaren avlösare 2017-07-27
Förskollärare till Norrbacka förskolor 2017-07-31
Lärare i vård- och omsorgsämnen till Vuxenutbildningen i Sigtuna Kommun 2017-08-01
Speciallärare till Lärvux 2017-08-01
Områdeschef administration vikariat 2017-08-01
Förskollärare till Odensala förskola 2017-08-01
Förstelärare i musik till Norrbackaskolan 2017-08-01
Socialsekreterare 2017-08-06
Naturkunskapslärare som ger eleverna luft under vingarna 2017-08-06
Områdeschef MatEnheten 2017-08-07
Fastighetsstrateg 2017-08-13
Sätunaskolan söker lärare till åk 5 ht 2017 2017-08-13
Sätunaskolan söker två fritidspedagoger! 2017-08-13
Sätunaskolan söker lärare F-3 2017-08-13
Parkarbetare driftverksamheten 2017-08-13
Projektchef 2017-08-13
Köksbiträde Skepptuna skola & förskola 2017-08-15
Översiktlig planerare 2017-08-27
Synpunkter & felanmälan