Arbeta i kommunen

Sigtuna kommun växer snabbt. Det byggs mer än någonsin, många nya företag etablerar sig här och barnfamiljer väljer att flytta hit. Många vill vara en del av vår utveckling. Hos oss möts flygplats, storstad och landsbygd.

Här finns historien, nutiden och framtiden. Porten till världen möter du i Sigtuna kommun. Vår tillväxt innebär nya utmaningar.

Som ett led i vår ambition att vara Sveriges attraktivaste kommun investerar vi nu stort i personal, lokaler, miljöer och infrastruktur. Det kräver vilja, framtidstro och handlingskraft.

Men framförallt behövs människor som vill vara med och skapa framtidens Sigtuna kommun, människor som bidrar till vår framtidskraft. Vi siktar mot en skola i världsklass och ett offensivt stadsbyggande.

Lediga tjänster i Sigtuna kommun
Tjänster via Offentliga jobb Sista ans. datum
Översiktlig planerare 2017-03-24
Undersköterska till demensenhet 2017-03-25
IT-Infrastrukturtekniker 2017-03-26
Socialsekreterare 2017-03-29
Sommarvikariat på Ärlinghem 2017-03-30
Desktop & Servertekniker 2017-03-30
Tillståndshandläggare för alkohol och tobak 2017-03-31
Förskollärare, lärare i förskoleklass Galaxskolan 2017-03-31
Fritidspedagog 2017-03-31
Lärare till sommarskola för nyanlända 2017-03-31
Personlig assistent 2017-03-31
Utvecklingsledare till fritidshemmet Sigtuna kommun 2017-03-31
Kommunikatör 2017-03-31
Speciallärare 2017-03-31
Sommarvikariat-undersköterska eller vårdbiträde till hemtjänsten. 2017-03-31
Sommarvikariat Hemtjänst, Sätunagruppen 2017-03-31
Lärare Slöjd Trä- och Metall åk 7-9 Ekillaskolan 2017-04-02
Lärare i hemkunskap åk 7-9 Ekillaskolan 2017-04-02
Lärare Ma / No åk 7-9 Ekillaskolan 2017-04-02
Grundskollärare åk 1-3 Odensala skola 2017-04-04
Fritidspedagog/barnskötare Odensala skola 2017-04-04
SFI-lärare 2017-04-07
Projektcontroller 2017-04-09
Installationsledare 2017-04-09
Socialsekreterare Ungdomsenheten 2017-04-09
Studie- och yrkesvägledare/jobbcoach till Ung Satsning 2017-04-10
Socialsekreterare till Barnenheten 2017-04-12
Ledsagare och Avlösare 2017-04-14
Områdeschef MatEn 2017-04-16
Anläggningsarbetare nyanläggning 2017-04-16
Intendent med ansvar för värdskap, butik och kommunikation 2017-04-16
Utställningstekniker 2017-04-16
Arbetsterapeut inom äldreomsorgen 2017-04-18
Badvärdar Midgårdsbadet 2017-04-23
Park- och gatudrift, sommarjobb 2017-04-28
Kvalificerad parkarbetare med växtkunskap 2017-04-28
Steningehöjdens skola söker lärare F-6 2017-04-30
Skolbibliotekarier med utvecklingsuppdrag 2017-04-30
Lärare till Tingvallaskolan 2017-04-30
Sommarvikarier till Hemskogens Äldreboende 2017-04-30
Sommarvikarier till Omsorgen för funktionsnedsatta och Socialpsykiatri 2017-04-30
Lärare i fritidshem/fritidspedagog till Tingvallaskolan 2017-05-15
Synpunkter & felanmälan