Kampanj: Vi är cyklist. När blir du?

2017-09-11

Sigtuna kommun arbetar för att invånare effektivt, smart och miljövänligt ska kunna färdas inom och genom kommunen. Vi är cyklist är en kommunöverskridande kampanj som Sigtuna, tillsammans med 21 andra kommuner i länet, deltar i. Syftet är att lyfta cykeln som transportmedel för vardagsresor.

Kampanj vi är cyklist frukostbord

Just nu pågår kampanjen Vi är cyklist som syftar till att minska korta bilresor i Stockholms län och lyfta cykeln som färdmedel. Sigtuna kommun har en mängd gång- och cykelvägar som finns till ert förfogande. Kommunen tog 2014 fram en cykelplan som en del i arbetet att förenkla för invånarna att välja cykel för kortare nyttoresor. Planen är till stor del uppfylld och målsättningen är att cyklingen ska fortsätta att öka och fungera året runt. Förhoppningen är att samarbetet ska synliggöra möjligheterna och på så vis leda till kortare restider, bättre miljö och förbättrad folkhälsa – dessutom är det billigt.

Delta och vinn en elcykel

Kampanjen Vi är cyklist pågår från vecka 36 – 39 där du kan tävla om att vinna en elcykel. Lägg ut din bästa cykelbild på Instagram eller Facebook med hashtag #viarcyklist. Din profil på Instagram måste vara offentlig och bilden på Facebook måste göras offentlig. Läs mer om tävlingen, låt dig inspireras och lär dig om fördelarna med att använda cykeln på viärcyklist.se.

Vilka står bakom kampanjen?

ResSmart är en plattform för erfarenhetsbyte, kunskapshöjning och samarbete kring hållbara resor och består av ett antal kommuner i Stockholms län samt trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan