Kvalitet i skolan

Att förbättra elevernas kunskaper är en stor utmaning! Kvalitetsarbete på Ekillaskolan omfattar en mängd olika processer på skolan och syftar till en högre måluppfyllelse för eleverna.

En del i kvalitetssäkringen för skolan är den webbaserade brukarundersökning som Barn- och ungdomsförvaltningen i Sigtuna kommun genomför varje vår.

Syftet med skolundersökningen är att:

  • undersöka elevers och föräldrars inställning till och uppfattning om skolan i Sigtuna kommun, dvs mäta den upplevda kvaliteten av kommunens pedagogiska verksamheter
  • vara ett underlag för Barn- och ungdomsförvaltningens och skolornas uppföljning av kvaliteten i verksamheten där jämförelser kan göras mellan skolor och över tiden. Undersökningen är också ett jämförelsematerial för kvalitetsmätning mellan kommunerna.
  • ge information till elever och föräldrar om de pedagogiska verksamheterna och vara ett underlag för val av skola.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan