Kvalitet i skolan

Det sammanhållna kvalitetsarbetet inom Sigtuna kommuns förskolor och skolor bygger på skollagens paragrafer om systematiskt kvalitetsarbete.

  • Varje huvudman ska systematiskt planera, följa upp och utveckla utbildningen, enligt skollagen 4:3.
  • arje enhet ska systematiskt planera, följa upp och utveckla utbildningen, enligt skollagen 4:4.
  • Det systematiska kvalitetsarbetet syftar till att mål i skollag och läroplan ska uppfyllas, enligt skollagen 4:5. 
  • Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras, enligt skollagen 4:6.

Detta arbete samlas under begreppet ”Uppföljning och kvalitet”. De huvudsakliga byggstenarna i detta arbete är:

  • Uppföljningskalendariet – fastställs varje år i april för kommande läsår.
  • Kvalitsredovisningen på enhetsnivå.
  • Kvalitetsredovisningen på förvaltningsnivå.
  • Sidan uppföljning och kvalitet på intranätet som ska vara en central punkt i kvalitetsarbetet med instruktioner, mallar kalendarier etc.

För att du ska få en samlad bild av vår skola och vad våra elever tycker presenterar vi här resultatet inom några viktiga områden.

Hur ser resultatet ut för årskurs 3 på Steningeskolan?

Källa: Elevenkäten, 2014; Skolverket, 2014

Hur ser resultatet ut för årskurs 4-6 på Steningeskolan?

Källa: Elevenkäten, 2014; Skolverket, 2014

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
Kvalitet i skolan