Mångkulturella enheten

Mångkulturella enheten erbjuder undervisning i följande språk:
Amhariska, arabiska, armeniska, azerbadjanska, bengaliska, bosniska, dari, engelska, finska, franska, kirundi, kroatiska, grekiska, gujarati, kinesiska, sorani, kurmanji, litauiska, mongoliska, persiska, polska, portugisiska, ryska, rumänska, serbiska, somaliska, spanska, thai, tigrinja, turkiska, tyska, urdu, uzbekiska.

Om Mångkulturella enheten

Att bevara och utveckla sitt modersmål är av största vikt för lärande av andra språk, lärande i andra ämnen och för flerspråkiga elevers identitetsutveckling. Mångkulturella enheten inom Barn- och ungdomsförvaltningen i Sigtuna kommun är en egen enhet med en verksamhetschef som är ansvarig för verksamheten.

Mångkulturella enhetens uppdrag omfattar huvudsakligen:

  • Modersmålsundervisning i grundskolan
  • Studiehandledning på modersmålet
  • Anvisningar för mottagning och undervisning av nyanlända barn

Enheten erbjuder modersmålsundervisning från förskoleklass t.o.m. åk 9.
Verksamheten omfattar 1500 elever som läser ämnet modersmål och ca 500 elever som får studiehandledning. Vi har ett 50-tal lärare som undervisar i över 30 olika språk.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Kontakta Mångkulturella enheten


Enhetschef Anna-Lena Holm
Tel 08 – 591 268 53, 070 - 168 90 92 anna-lena.holm@sigtuna.se

Biträdande enhetschef Zandra Lindvist 
Tel 08 - 591 265 02, 070 - 085 14 16, zandra.lindqvist@sigtuna.se

Utvecklingspedagog i grundskolan Ewa Lundgren
Tel 08 – 591 268 20, 070 -737 04 01, ewa.lundgren@sigtuna.se

Administratör och samordnare Sediqeh Khanzadeh-Yazdi
Tel 08 - 591 268 17, 073 – 661 37 87, sediqeh.khanzadeh-yazdi@sigtuna.se

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation