Skolportalen - Webbtjänst för Sigtunas kommunala skolor

För att underlätta kommunikationen och samarbetet mellan vårdnadshavare, elever och lärare har vi tjänsterna/programmen Dexter och IST Lärande i Skolportalen. 

I Skolportalen kan du se aktuellt schema, ha uppsikt över närvaro och anmäla frånvaro, få tillgång till klasslistor, ta del av resultat på nationella prov och betyg samt göra ändringar av mobilnummer och/eller e-postadress.

Förälder / Vårdnadshavare

Logga in i Dexter

 

Elever / Personal

Logga in i Dexter

(Om du inte är i skolan så kommer SMS*)

 

______________________________________________________________

Inflytt och skolbyte. 

E-tjänsten förskola, fritidshem, skolbyte och inflytt grundskola.

______________________________________________________________

 

Undrar du över skolans information i Skolportalen?

Kontakta ditt barns skola. Det är mentorn/klassföreståndaren eller annan undervisande lärare som ansvarar för innehållet.

Har du synpunkter på förbättringar? Då använder du dig av Synpunkter och felanmälan - längst upp till höger.

 

Inloggningen

 

* SMS-inloggning

För att du, som elev, ska kunna logga in i Skolportalen hemifrån måste du ha registrerat ditt mobilnummer i systemet. Denna registrering kan du bara göra när du är inloggad i skolan.

För att du som förälder ska kunna logga in i Skolportalen med SMS-lösning måste du ansöka om konto där du bland annat anger ditt mobilnummer. Det behövs endast en inloggning även om du har flera barn inom Sigtunas kommunala grundskolor. Blankett  för "Ansökan av konto" kan laddas ner till, finns till höger. 

När du har gjort denna registrering i skolan/fått ett konto, så ger registreringen av ditt mobilnummer att ett extra lösenord (OTP=One Time Password) SMS:as till dig, utan kostnad. Det innebär att när du matar in ditt OTP hemma, så kan du logga in i Skolportalen från vilken dator som helst. Vid varje ny anslutning kommer du att få ett nytt engångslösenord skickat till det mobilnummer som du har registrerat.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan