Om Experimentskafferiet

Experimentskafferiet har som uppdrag att höja barn och elevers kunskaper inom naturvetenskap och teknologi. Experimentskafferiet riktar sig till för- och grundskolor och är en del av Naturskolan under Barn- och ungdomsförvaltningen. Experimentskafferiet st​rävar efter att ge lärare den service de vill ha ute på skolorna när det kommer till NO- och teknikundervisning, i form av material, fortbildning och tips. Är det något du behöver - hör av dig.

Personal

I Experimentskafferiet hittar du Ludvig Wellander (NTA-samordnare och NT-utvecklare). Ibland hittar du även Peja Snöbohm, Jan-Erik Haggarsson, Friedrich Hehl, Johan Lindell och Martin Lindén från Naturskolan här.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation