TekNat-nätverket

Regionalt Utvecklingscentrum (RUC) vid Uppsala Universitet arbetar med att främja kommuners och universitets samverkan i arbetet med att öka måluppfyllelsen i förskola och skola. En del av RUC:s verksamhet är ett nätverk av lärare och andra som arbetar med naturvetenskap- och teknikundervisning, kallat TekNat-nätverket. Experimentskafferiet är en del i detta nätverk och närvarar vid TekNats möten.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation