Experimentkurs

Vill du bli en mer experimenterande lärare? Anmäl dig då till denna kurs.

I kursen ingår sex obligatoriska träffar hos Experimentskafferiet på Ekillaskolan, en för varje naturvetenskap och en för teknologi. Experimenten som genomförs hittar du på www.experimentskafferiet.se.

  1. Fysik
  2. Kemi
  3. Biologi
  4. Geovetenskap
  5. Astronomi
  6. Teknologi

 

Kolla med din chef om du kan gå och anmäl dig sedan. Kursavgiften är 400 kr per deltagare (självkostnadspris för material). Anmälan sker till skafferiet@edu.sigtuna.se eller 070-347 15 33. Ange namn, förskola/skola, mejladress samt vilken grupp du anmäler dig till.

OBS! Vårterminen 2014 tar experimentkursen ett uppehåll! Mejla/ring till Experimentskafferiet om du har några frågor.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation