Lokalt engagemang för miljö och natur

Det finns ett antal föreningar i Sigtuna kommun som arbetar med miljö och natur på olika sätt. Här beskriver de kortfattat sin verksamhet - länkar till mer information hittar du till höger.

Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden

Ordnar utflykter, studiecirklar, granskar projekt och ordnar möten kring aktuella kommunala planeringsfrågor.

Omställning Sigtuna

Ett opolitiskt medborgardrivet nätverk och en ideell förening för att bidra till kommunledningens och medborgarnas samarbete mot ett uthålligt Sigtuna. Genomförs som ett folkbildningsprogram med arbetsgrupper med mätbara mål och tydligt ansvar, seminarier, utställningar, samtalsmöten, studiecirklar och sammanhållande hemsida.

Sigtuna Exergiakademi

Sigtuna Exergiakademi är en tvärvetenskaplig grupp med representanter för naturvetenskap, etik, religion, teknisk utveckling mm. Akademin vill få till stånd en fördjupad diskussion rörande industrisamhällets oansvariga bruk av det livsuppehållande systemet.

Friluftsfrämjandet Märsta-Sigtuna

Anordnar friluftsaktiviteter av olika slag för människor i alla åldrar utan kommersiella inslag eller tävling. Försvarar och vill utveckla människornas tillgång till närnaturen.

Scouterna

"... erbjuder ett roligt och lekfullt program som ger förmåga att ta ansvar för sig själv och andra. Vi tränar samarbete, lär oss om natur och friluftsliv."

Kollektivtrafikgruppen

En opolitisk medborgardriven grupp för  ökat kollektivt resande och minskad biltrafik. Gruppen samlar förslag till förbättringar, bidrar till att de besvaras samt i samarbete med medborgarna verkar för att volymen fossilbränsledrivna transporter reduceras. Kontaktperson: Björn Lindbergson, 08-592 552 92 

 

 

Finns det fler?

Tillhör du en verksamhet eller förening som du tycker borde finnas representerad här? Kontakta oss!

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation