Så här använder vi skatten

Bild på en hundrakronorssedel

Kommunens verksamhet finansieras till största delen av kommunalskatt. För varje intjänad hundralapp betalar du som bor i Sigtuna kommun 20 kr i kommunalskatt.

2017 använde vi hundra kronor i skatt på följande sätt:
23,67 kr till grundskola år f-9   
14,49 kr till förskola   
12,66 kr till vård och omsorg om äldre   
8,44 kr till gymnasieskola   
8,01 kr till verksamhet för funktionshindrade   
6,88 kr till fritidsverksamhet främst för barn och ungdomar   
6,02 kr till individ- och familjeomsorg   
3,79 kr till infrastruktur, fysisk planering och naturvård   
4,57 kr till kommunövergripande administration   
2,35 kr till arbetsmarknadspolitiska åtgärder inkl försörjningsstöd   
1,82 kr till vuxenutbildning
1,63 kr till räddningstjänst
1,45 kr till psykiatriverksamhet
1,57 kr till bibliotek och kulturverksamhet
1,02 kr till kommunfullmäktige och nämndverksamhet
0,90 kr till kulturskola
0,13 kr till risk- och säkerhetsåtgärder
0,30 kr till miljö- och hälsoskyddsverksamhet
0,18 kr till överförmynderiarbete
0,12 kr till familjeberättelse

Förutom kommunalskatt finns landstingsskatt, begravningsavgift och kyrkoavgift. Landstingsskatten och begravningsavgiften är obligatorisk. Kyrkoavgiften betalas av medlemmarna i Svenska kyrkan. Begravningsavgiften och kyrkoavgiften kan variera mellan olika församlingar.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar

Relaterade länkar