Grafisk profil

I kommunens kommunikationsarbete ska det inte råda någon tvekan om när det är Sigtuna kommun som är avsändare av ett budskap. Därför har kommunstyrelsen beslutat om en grafisk profil som fastställer ett enhetligt grafiskt uttryck som ska användas av alla verksamheter.

En och samma avsändare

Enhetlighet, tydlighet, konsekvens och igenkänning är några av nyckelorden och skäl till varför en grafisk profil behövs. En kommuns omfattande och mångsidiga verksamhet riktar sig till en stor grupp människor i alla åldrar och livssituationer. Därför behövs tydliga signaler som visar att det är kommunen som agerar.

En gemensam identitet som visar att samtliga förvaltningar och enheter verkar i samklang och tillsammans utgör en viktig garant för den trygghet, seriositet och professionalism som kommunen står för.

Riktlinjer och manual

Den grafiska profilens grundelement och principiella ställningstaganden fastställs i riktlinjer som kommunstyrelsen beslutat om den 5 december 2016. Riktlinjerna kompletteras med en grafisk manual med detaljerade instruktioner och tillämpningsanvisningar.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Logotype Sigtuna kommun, CMYK, eps

Logotype Sigtuna kommun, SV, eps     

Logotype Sigtuna kommun, CMYK, eps

Klicka på logotypen för att ladda ner en högupplöst version.