Trygghet, säkerhet och kris

Under 2018 sattes stora resurser in för att på såväl kort som lång sikt öka tryggheten i kommunen. Att öka tryggheten är ett långsiktigt arbete och detta arbete kommer att fortsätta under den kommande budgetperioden.

Både säkerheten och den upplevda tryggheten kommer att mätas, följas upp och utvärderas regelbundet. Resultatet ska redovisas och finnas tillgängligt för kommunens invånare, läs mer om resultaten här(länk till SCB). 

Trygghetscenter

Ett trygghetscenter invigdes i början av 2019 i Märsta centrum. Trygghetsenheten samordnar arbetet med utgångpunkt från trygghetscentret där polisen, räddningstjänsten, tillståndshandläggare, budget och skuldrådgivare ska vara samlokaliserade med kommunens trygghets- och säkerhetspersonal. Läs mer om vad trygghetscentret kan hjälpa dig med.

Podcast-Tryggare Sigtuna

Via länken kan du lyssna på olika poddavsnitt gällande tryggheten i kommunen.

Podcast - Tryggare Sigtuna  

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation