Färdtjänst

Färdtjänst är till för dig med funktionsnedsättning och som har väsentliga svårigheter att på egen hand resa med den allmänna kollektivtrafiken. Här finner du information om hur du ansöker till färdtjänst och andra relaterade ärenden kopplade till färdtjänsten.

 

Hur ansöker jag?
Du ansöker om färdtjänst genom att skicka in ett  nytt läkarintyg till kommunens Kontaktcenter på Södergatan 20, 195 85 Märsta. Viktigt att tänka på är att läkarintyget måste vara inom ramen för 3 månader för att anses vara giltigt för beslut  hos Färdtjänsten. Vid mottagande av läkarintyg skickar sedan färdtjänstutredaren ut ett kallelse brev för utredning tillsammans med en ansökningsblankett. 

Vem är berättigad färdtjänst i Sigtuna kommun?
Färdtjänsten är till för de invånare som med funktionsnedsättning inte kan åka med vanlig kollektivtrafik. Du ska ha en funktionsnedsättning som varar i minst tre månader. Du ansöker om färdtjänst i den kommun som du är folkbokförd i. Sigtuna kommun utför utredningar för Färdtjänsten Stockholms Läns Landsting som tar det slutgiltiga beslutet.

Ändring av färdtjänst
Vid beviljad färdtjänst finns det möjlighet för sökande att ansöka om ändring av fordon vid behov. En mer avskalad version av tidigare färdtjänstblankett kommer att fyllas i. Ändring av färdtjänst blir kompletterande till redan giltigt färdtjänsttillstånd.

Övrigt

Information om riksfärdtjänst finns att läsa i högerkolumnen på fliken Rft.se. För beställning av riksfärdtjänst hänvisar vi dig vänligen till biståndshandläggarna på Äldre-omsorgen.

 

För information om färdtjänst på finska, vänligen klicka här.

  

 


  


  

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation