Nämnder

Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas och vilka ledamöter som ska sitta i nämnderna. För varje nämnd fastställer fullmäktige ett reglemente där det anges vilken verksamhet som nämnden har ansvar för. Nämnderna beslutar i frågor inom sitt ansvarsområde - exempelvis beslutar barn- och ungdomsnämnden i frågor som rör grundskolan.  

Till varje nämnd hör en förvaltning där tjänstemän arbetar för att genomföra besluten i praktiken samt bedriva all övrig verksamhet som ligger inom nämndens ansvarsområde.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Relaterade dokument