Upphandling och inköp

För att ta tillvara konkurrensen på marknaden och hushålla med skattemedlen måste offentliga myndigheter följa vissa bestämmelser vid inköp. Detta framgår av reglerna för offentlig upphandling.

Sigtuna kommun lyder under lagen om offentlig upphandling (LOU). För att upprätthålla reglerna i LOU har rutiner och politiska riktlinjer för upphandling och inköp i kommunen tagits fram.

Det är vi på upphandlingsenheten som projektleder och ansvarar för att upphandlingsprocessen följer lagstiftningen med hänsyn tagen till politiska riktlinjer för upphandling och inköp.

Det första vi gör när behovet av en vara, tjänst eller byggentreprenad uppstår i kommunen är att bestämma hur upphandlingen ska genomföras. Det är avtalets värde och vad som ska upphandlas som styr valet av upphandlingsprocess.

Överstiger det totala värdet på varan eller tjänsten 586 907 kronor måste vi annonsera ut en upphandling.  

Understiger det totala värdet på varan eller tjänsten 586 907 kronor genomförs en direktupphandling enligt rutiner och för byggentreprenader är värdet 1 092 436 kronor.

För att bli leverantör till kommunen är det enda sättet att lämna ett anbud i en upphandling. Under pågående upphandlingar kan du se vilka upphandlingar du kan lägga anbud på just nu.

Upphandlingar som är under planering för utannonsering hittar du under planerade upphandlingar.

Under aktuella avtal får du en överblick över alla våra avtal.

För dig som är ovan vid att lämna anbud till offentlig verksamhet kan du läsa mer om vad upphandling är och vad du bör tänka på när du lämnar anbud under regler för upphandling.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar