Pågående upphandlingar

Alla upphandlingar som du just nu kan lämna anbud på finns samlade i vårt upphandlingsverktyg e-Avrop.

På e-Avrop kan du som leverantör ansluta dig utan kostnad och ladda ner upphandlingsdokument/förfrågningsunderlag.

Nedan finns en film med instruktioner hur du går tillväga för att lämna anbud i e-Avrop.  

 

Upphandlingsdokument/förfrågningsunderlag kan ibland upplevas som krångliga att läsa. Om du känner dig ovan vid att läsa och svara på förfrågningsunderlag eller om det är något i upphandlingsdokumentet/förfrågningsunderlaget som inte verkar stämma så kan du höra av dig till oss på upphandlingsenheten.

Lagen om valfrihetssystem

Lagen om valfrihetssystem (LOV), innebär att brukaren har rätt att själv välja vem som ska utföra beviljade insatser. Lagen om valfrihet innebär att företag kan ansöka om att bli leverantörer inom efterfrågat verksamhetsområde.

Du kan läsa mer om LOV i Sigtuna kommun på webbplats:

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan