Barn- och elevhälsa i grundsärskolan

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning.

Innan ett barn placeras i grundsärskola ska en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning göras. Barn- och elevhälsoenhetens skolpsykologer, skolläkare och skolkuratorer genomför psykologisk, medicinsk och social bedömning på uppdrag av rektor. Den pedagogiska bedömningen genomförs av lärare på elevens skola.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan