Vaccinationer

Skolhälsovården erbjuder alla elever de vaccinationer som ingår i det nationella basprogrammet. Skolläkare kan ibland ordinera komplettera vissa vaccinationer.

Skolhälsovården i Sigtuna kommun rapporterar dessa vaccinationer via sitt jouralsystem PMO och ett informationssystem för vaccinationer i Svevac.

 Barn födda 2002 eller senare

 • I år 2 erbjuds vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.
 • I år 5 erbjuds vaccination mot humant papillomvirus till flickorna
 • I år 8 erbjuds vaccination mot stelkramp, difteri och kikhosta

 

  Nyinvandrade elever erbjuds kompletterande vaccinationer

   

  Vilka sjukdomar vaccinerar vi mot?

 • Mässling är en virussjukdom som kan ge mycket allvarliga följdsjukdomar såsom lunginflammation och hjärninflammation med kramper.
 • Påssjuka kan leda till hjärnhinneinflammation, inflammation i bukspottkörtel eller i testiklar med senare sterilitet som följd.
 • Röda hund kan om den drabbar gravida kvinnor ge allvarliga fosterskador.
 • Stelkramp (tetanus) orsakas av en bakterie som förekommer i naturen. Det är en mycket allvarlig sjukdom med stor risk för dödlig utgång.
 • Difteri är en luftvägsinfektion som smittar genom kontakt från person till person. Difteribakterien kan ge skador på hjärta, njurar och nervsystem.
 • Kikhosta är en mycket smittsam luftvägsinfektion med svåra hostatacker och kan medföra följdsjukdomar som lunginflamation
 • Polio är en virussjukdom som kan leda till hjärnhinneinflammation och svåra förlamningar. Sjukdomen är praktiskt taget utrotad i Sverige tack vare ett effektivt vaccinationsprogram.
 • Humant papilomvirus kan orsaka livmoderhalscancer

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan