Skoldatateket

Skoldatateket är en övergripande verksamhet som ansvarar för och arbetar med IT och specialpedagogik.

Skoldatateket ska stödja arbetet för att hitta lösningar för elever i behov av särskilt stöd. Skoldatateket har som uppdrag att sprida kunskap om alternativa verktyg och hur de kan användas i skolan. Ansökan sker via rektor.

Vi erbjuder:

- Handledning till pedagoger

- Visningar och utbildning kring alternativa lärverktyg

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan