Drogvanor

Tänk om...

Det lönar sig att säga nej till tonåringar som vill ha tillstånd att röka hemma. Det visar en studie bland ungdomar i åldrarna 12-17 år och deras föräldrar. Rökförbud hemma minskar risken att ungdomar experimenterar med rökning.

Den nya studien, publicerad i American Journal of Public Helth, stöder tidigare forskning som visat att föräldrarnas inställning till om ungdomarna använder tobak är av avgörande betydelse för om dessa börjar röka eller ej. I tidigare undersökningar har man kunnat se att, till och med om föräldrarna själva röker så kan de öka chansen till rökfrihet åt tonåringen genom att förbjuda honom eller henne att röka.

Källa: Medical News Today

Passiv rökning

Ett stort antal studier har visat på sambandet mellan passiv rökning och lungcancer. Riskökningen ligger i flera studier på 30-50 procent jämfört med dem som inte utsätts för rök.

Amerikanska motsvarigheten till Naturvårdsverket klassificerade 1993 tobaksrök som "cancerogen grupp A", vilket innebär ett säkerställt samband med cancer hos människa.

Riskökningen för hjärtkärlsjukdom till följd av passiv rökning ligger i storleksordningen 20-30 procent.

 

SNIFFA-BOFFA-KROMA-GLEIDA

Att sniffa är att andas in ångor från lättflyktiga medel i berusningssyfte. Sniffning får oss vuxna att tänka på lösningsmedel som thinner, bensin eller aceton. Nu mera är det vanligare att inandas butangas, propangas eller andra drivgaser för att berusa sig. Gaserna finns i sprayförpackningar (hårspray, sprayfärg, cigarettändargas, luftrenare). Det går till så att gasen sprayas i en plastpåse varifrån den sedan inandas. Detta kallas BOFFA (båffa). Med sprayfärg hålles sprayburken upp och ner i plastpåsen den lilla mängd färg som finns i röret och drivgasen töms i plastpåsen men färgen blir kvar i burken. Detta kallades för att KROMA (kråma). När ungdomar använder sig av doftspray av märket Glade säger de att de GLEIDAR.

VAD MAN RISKERAR:

 • Att bli beroende . Sniffning är både fysiskt och psykiskt beroendeframkallande.
 • Dosen måste hela tiden ökas för att få samma effekt, s.k. tolerensutveckling.
 • Att få skador på bl.a lever, njurar och hjärna. Inandning av kemiska gaser är hälsovådligt.
 • Man kan dö omedelbart. Varje år dör några ungdomar av sniffning i Sverige.

 

HUR SER MAN OM EN UNGDOM HAR BOFFAT?

Under ruset uppträder man ungefär som att man är berusad av alkohol. Ruset är kortvarigt cirka 15 minuter. En halvtimme senare är det svårt att se att någon boffat, kanske luktar man extra mycket parfym eller målarfärg! Det går att oupptäckt sniffa på en lunchrast. Att sniffa är inte socialt accepterat bland ungdomar varför man i tysthet drar sig till undanskymda platser.

VAD KAN DU GÖRA?

 • Informera de unga om faran med att boffa men ge inga instruktioner om hur man gör eller vilka preparat man kan använda.
 • Förvara sprayburkar under uppsikt.
 • Ta gärna upp det på föräldramöten.
 • Var uppmärksam - tomma sprayflaskor eller plastpåsar på marken kan vara tecken.
 • Tala med handlare om placering av sprayburkar. En vara får inte säljas till den som man misstänker skall använda varan i berusningssyfte (se miljöbalken).
 • Ta kontakt med mig, Marie Wennmark, om du upptäcker en plats där det har boffats eller om du hör något.

 

Vattenpipa kan vara farligare än cigaretter

Tester har visat att den som röker vattenpipa får i sig extremt stora mängder av kolmonoxid och tjära. En vattenpipa motsvarar ungefär 70 cigarettbloss.

 

Droger angår alla- Alla måste ha klart för sig att:

 • All hantering av narkotika och dopningsmedel är olaglig
 • Åldersgränsen för inköp/innehav av folköl är 18 år
 • Åldersgränsen för att bli serverad alkohol är 18 år
 • Åldersgränsen för inköp/innehav av alkohol är 20 år

Att få mer information om droger, att upptäcka missbruk och våga ingripa/reagera är ett viktigt arbete mot droger.Alla som misstänker eller får kännedom om att ungdomar missbrukar bör anmäla detta till socialförvaltningen.

För Dig som är anställd i kommunen och arbetar med barn och ungdomar är anmälningen lagstadgad.

 

Du som är förälder eller ungdom har rätt att vara anonym när du gör anmälan.

Stockholmsenkäten 2008, drogvaneundersökning

har genomförts i grundskolans år 9 och gymnasieskolans år 2, vecka 11

Undersökningen är en totalundersökning i de berörda årskurserna och den genomförs som enkät. Eleverna besvarar enkäten anonymt under lektionstid.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar