Föräldrar

Tonårsparlören-gör det lättare att prata om alkohol med tonåringar!

Många tonåringar i Sverige dricker alkohol. Vissa börjar redan i 13-14 årsåldern, vilket är alldeles för tidigt av olika skäl. Därför finns Tonårsparlören, en liten bok som har tagits fram i samarbete med forskare, fältarbetare, läkare, psykologer, familjeterapeuter, föräldrar och tonåringar. Syftet med boken är att stötta tonårsföräldrar att tidigt rusta sin tonåring att fatta egna kloka beslut. Den bjuder på fakta, argument och tips som gör det enklare att prata om alkohol därhemma och förhoppningsvis skjuter upp alkoholdebuten. Ju senare alkoholdebut, desto mindre risk för framtida missbruk och andra alkoholrelaterade problem. Lagom till Valborg får alla hushåll med barn födda 1997 Tonårsparlören direkt hem i brevlådan. På www.tonårsparlören.se går boken också att laddas ner gratis eller beställas till självkostnadspris.

 

Tydliga regler om alkohol gör nytta

Föräldrar som sätter tydliga gränser om alkohol gör nytta. Det gäller inte minst inför firandet av halloween och det kommande höstlovet. Statistiskt sett kommer ett antal alltför unga att begå sin alkoholdebut under halloween. I Sverige har helgen kommit att bli en högtid då många ungdomar dricker alkohol, något som fortfarande inte är känt av alla tonårsföräldrar.

Forskningen visar att strikta regler och normer hemma kring alkohol gör att ungdomar börjar dricka vid senare ålder, dricker mindre och mer sällan utvecklar problematiskt alkoholdrickande. Den genomsnittliga debutåldern för alkohol i Sverige är 14 år, så det är viktigt att man som förälder är medveten om sina möjligheter att påverka.

 

 

 

Familjen och föräldrarna har störst betydelse som skydd för att unga inte ska få problem och hamna snett i tillvaron, och som stöd när det händer.

Det spelar roll vad du gör och vad du säger, även om det kanske inte alltid känns så som tonårsförälder.

Som tonårsförälder idag måste du vara uppdaterad med den värld ungdomarna rör sig i och vilka de är tillsammans med. Om man som förälder vill ha assistans på vägen eller om det uppstår bekymmer finns det olika resurser i kommunen som kan erbjuda stöd och hjälp.

Tobakssamtalet är ett av de viktigaste samtalen du kommer att ha med ditt barn. Tag diskussionen ett par gånger per år och ta chansen att verkligen fråga, diskutera och ta reda på hur ditt barn ser på tobaksbruk och hur kompisarna resonerar. Var öppen, engagerad och uppmuntrande!

Risken för att utveckla problembeteenden minskar när:

 • Du som förälder talar med ditt barn om tobak, alkohol och andra droger.  Gör klart vilka regler som gäller.
 • Du inte bjuder ungdomar på alkohol hemma.
 • Relationen mellan barn och föräldrar är varm och nära.
 • Du som förälder har tydliga normer och positiva förväntningar.
 • Föräldrar tydligt visar att de bryr sig om var barnen är och vad de gör, utan att vara överkontrollerande. 

 

"SMINKDOSOR" får unga tjejer att snusa

På tio år har de kvinnliga snus-arna tredubblats i antal. Små portionssnusar, lila dosor och olika smaker är tobaksbolagens verktyg för att nå den nya målgruppen- tjejerna.

Tjejsnusarna Snuset har gjort en klassresa. Det som förut varit ett glesbygdsproblem har letat sig in ända till Stureplan. Snus har blivit trendigt. Störst ökning kan man se bland kvinnor där användandet har tredubblats de senaste tio åren. Swedish Match uppskattar att var femte snuskonsument är en kvinna.

Det allra tydligaste "tjejmärket" är Mocca med sina lila dosor.

-De riktar sig verkligen mot unga. Designen och innehållet med mindre portioner och andra smaker som ska tilltala unga tjejer. De ser ut som en sminkdosa som ska fungera i handväskan, säger Fredrik Söderhielm på A Non Smoking Generation.

A Non Smoking Generation åker ofta ut i skolor och informerar om tobak. När de visar två olika typer av dosor för tjejer får de helt olika reaktioner. När en vanlig dosa med grovsnus visas blir tjejerna äcklade. När den sötare dosan med mintsmak visas blir de istället en gillande reaktion.

 

Skydds-och riskfaktorer

Det är inte lätt alla gånger att veta hur man ska göra som förälder. Idag finns det en ökad kunskap om olika skydds-riskfaktorer (bestämningsfaktorer) för alkohol och drogmissbruk, kriminalitet, skolk och andra problembeteenden. Skydds-och riskfaktorer delas in i olika nivåer.

Skyddsfaktorer hos individen                   

 • Socialkompetens 
 • Känsla av sammanhang (KASAM)
 • Problemlösningsförmåga

 

Skyddsfaktorer i familjen 

 • Tydliga kärleksfulla regler
 • Föräldrar som är delaktiga
 • Höga/realistiska förväntningar

 

Skyddsfaktorer i kamratgruppen    

 • Delta i organiserade fritidsverksamheter
 • "välanpassade" kamrater

 

Skyddsfaktorer i skolan    

 • Lärare med höga /realistiska förväntningar
 • Bra skolklimat
 • Dialog skola-föräldrar
 • Tydlig förankrad policy
 • Social och emotionell kompetens

 

Skyddsfaktorer i närmiljön    

Områden som kännetecknas av socialkontroll, engagerande vuxna, hög organisationsgrad, låg kriminalitet och "trivsel"

 Skyddsfaktorer i samhället 

 • Restriktiv lagstiftning
 • Hög acceptans för lagar och normer
 • Liten tillgång på droger
 • Hög upptäcktsrisk  

 

Riskfaktorer hos individen 

 • Aggressiv med låg impulskontroll
 • Tidig debut av alla droger
 • Utanförskap och låga förväntningar på framtiden

 

Riskfaktorer i familjen 

 • Allvarliga konflikter
 • Föräldrars missbruk
 • Svag familjesammanhållning/oklara regler
 • Låga studieambitioner

 

Riskfaktorer i kamratgruppen

 • Kamrater som uppmuntrar/accepterar missbruk
 • Kamrater som skolkar/ begår brott

 

Riskfaktorer i skolan 

 • Bristande skolförmåga
 • Bristande trivsel/oklara regler
 • Låga studieambitioner

 

Riskfaktorer i närmiljön 

Områden som kännetecknas av fattigdom arbetslöshet, fysiskt förfall och hög kriminalitet.

Riskfaktorer i samhället

Låg acceptans för lag och ordning " Drogliberala normer/liberal lagstiftning" god tillgång på droger                

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan