Frågor och svar om förskolan/fritidshem

Här är de vanligaste frågorna om förskolor i Sigtuna kommun - och svaren på dem. Om du inte får svar på just din fråga här, är du välkommen att kontakta oss.

Hur ansöker jag om plats i förskola/fritids?

- Du ansöker om plats på sidan Att ansöka om barnomsorg, välj E-tjänsten förskola och fritidshem sedan fliken Förskola högst upp, om det är första gången du söker, behöver du inte ha någon inloggning.

Hur ansöker jag om fortsatt skolbarnsomsorg (fritids 10-12 år)?

- Du ansöker om fortsatt barnomsorg på sidan Att ansöka om barnomsorg, välj E-tjänsten förskola och fritidshem sedan fliken Fritidshem.

Hur gör jag för att byta förskola?

- Du ansöker om byte av förskola på sidan Att ansöka om barnomsorg, välj E-tjänsten förskola och fritidshem. Om du har e-legitimation eller ett medborgarkonto loggar du in och väljer fliken Förskola högst upp.

Hur lång tid tar det innan jag får en plats på förskolan?

- Så fort plats kan erbjudas. Garantitiden är 4 månader till en plats i Sigtuna kommun.
- Vid byte av förskolan gäller inte garantidien, utan byte sker i mån av plats.

Kan jag få plats om jag är arbetssökande?

Barnet får gå 20 timmar/vecka på förskolan, barn till arbetssökande har inte rätt till fritidshemsplats.

Kan jag få plats om jag är föräldraledig?


Nytt från 1 juli 2018: Barnet får gå 20 timmar/vekcka på förskolan vid föräldraledighet, barn till föräldralediga och har inte rätt till fritidshemsplats.

Hur gör jag för att ändra tiden på förskolan när jag börjar arbeta, studera eller får praktik?

- Du ansöker om ändrad omsorgstid samt ändrar din inkomst på sidan Att ansöka om barnomsorg, välj E-tjänsten förskola och fritidshem logga in med  e-legitimation eller medborgarkonto - välj min sida - mina placeringar - grund för placering.

Hur säger jag upp platsen på förskolan/fritids?

- Uppsägning av plats på förskolan/fritids gör du på sidan Att ansöka om barnomsorg, E-tjästen Förskola och fritidshem, logga in med e-legitimation eller Medborgarkonto - välj "Mina placeringar". Det är två månaders uppsägningstid från det datum du gör uppsägningen via E-tjänsten.

Måste jag säga upp platsen på förskolan om jag byter förskola?

- Om ni byter förskola från en kommunal till en kommunal behöver du inte säga upp platsen, men byter du från en fristående förskola till en kommunal måste du säga upp platsen och den fristående förskolan kan svara på hur lång uppsägningstid det är hos dem.

Hur länge är förskolan/fritids öppet?

- Förskolan/fritids har öppet kl 06:30-18:30.

Kan jag stå kvar i kön om jag tackar ja till en förskoleplats?

- Ja, men inte om ni fått ert förstahandsalternativ.

Kan jag stå kvar i kön om jag tackar nej till en förskoleplats?

- Ja men när du har fått ditt första handsval kan du endast tacka nej med framflyttat önskat datum.

När har mitt barn rätt till allmän förskola?

Nytt från 1 juli 2018: Från september det år ditt barn fyller treå år har ditt barn rätt till allmän förskola.

- Om ditt barn vistas upp till 15 timmar per vecka följer allmän förskola grundskolans läsårstider. Vistelsen är då avgiftsfri och ditt barn är hemma under loven.
- Om barn vistas mer än 15 timmar per vecka får ditt barn avdrag 25% på avgiften under september - maj men inte under juni, juli och augusti.

Måste jag betala avgift när barnet/barnen är sjuka, lediga?

- Avgiften debiteras för innevarande månad och betalas 12 månader per år. Inga avdrag sker om barnet är sjuk eller ledig.

Om jag upplever att avgiften är fel på fakturan hur gör jag då?

- Kontrollera bruttoinkomsten via E-tjänsten förskola och fritidshem, som är registrerad på - Min sida - Mina uppgifer. Avgiften grundas på den inkomst som finns registrerad.

Du kan räkna ut aktuell avgift med hjälp av verktyget Beräkna barnomsorgsavgift. I Avgift och regler som du hittar via https://www.sigtuna.se/sv/Barn--Utbildning/ där kan du se hur avgiften beräknas.

Jag har timanställning eller annan anställning med olika inkomst varje månad, hur gör jag då?

- Du kan räkna ut ett snitt och anmäla detta som din bruttoinkomst eller göra ändringen på sidan Att ansöka om barnomsorg välj E-tjänsten förskola och fritids - Min sida - Mina uppgifter.

Har syskon förtur till förskola?

- Ja, till den förskola där syskonet går.

Våra barn bor växelvis hos båda föräldrarna, vem ska betala barnomsorgsfakturan?

- Fakturan utgår till det hushåll där barnet är folkbokfört.

Vad händer när jag är föräldraledig med syskon?

-  Två månader efter syskons födelse får det äldre syskonet gå 20 timmar/vecka i förskolan.
För barn på fritids avslutas platsen två månader efter syskons födelse.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan