Verksamhetsidé

Vår verksamhet bygger främst på vår vision om att genom en pedagogiskt genomtänkt miljö och lek, ge barnen lustfyllda minnen och inspiration till fortsatt nyfikenhet. Barnens intresse för fysiska aktiviteter, natur och miljö uppmuntras.

För att barn ska känna trygghet inom förskolan är vi vuxnas förhållningssätt mycket viktigt. All personal har möjlighet till utveckling genom fortbildning, föreläsningar och handlening samt reflektion och diskussioner inom personalgrupp på förskolorna och i hela området.

Samarbetet mellan förskola och hemmet är en mycket viktig aspekt för att kunna erbjuda en verksamhet som gagnar alla barn. Därför tar vi den tid det behövs för att samtala dagligen med föräldrarna.

Vi vill att våra barn ges möjlighet till utveckling i olika område t.ex. rörelse och motorik, språk, matematik, skapande, musik och rytmik.

Inom musik använder vi oss av MING metoden. MING är förkortningen för Musik Introduktion för Nybörjare i Grupp.

Vi använder då speciellt byggda instrument som gör det enklare för yngre barn att spela tillsammans och lyckas med det också.

För att ge några exempel på instrument kan vi nämna byggelgitarr som är "ackord gitarr", entonsflöjt, maraccas, trianglar med mera.

Pedagogen använder sig av färger för att dirigera barnen medan de spelar i grupp.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan