Om förskolan

 

Ärlingheden är en förskola med moderna lokaler både inom- och utomhus som i sin utformning uppmuntrar barnens nyfikenhet och lärande genom lek.

Hos oss är barnen fördelade i fyra grupper på två hemvister med både förskollärare och barnskötare som gruppledare. Den pedagogiska lärandemiljön är samlad både i husets mitt samt runt denna i mindre rum. Lokalerna är utformade efter att barnen har sin placering på förskolan och att de till viss del är uppdelade i grupper. Varje barn skall kunna välja aktivitet och projekt utifrån sin egen utveckling och mognad oavsett var i huset detta pågår.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan