Protokoll från samråd

Protokoll föräldrainformation 170222

 

Flytten

Flytten framflyttad 1 vecka.

17/3, fredag går flyttlasset av de tunga sakerna

20/3, måndag arbetar pedagogerna med att färdigställa miljöerna, alla

         pedagogerna går mellan 8.00-16.30. Våra vikarier kommer att 

         arbeta med barnen, i paviljongen eller ”stora” huset. Återkommer

         med var när vi ser antalet barn.

21/3, tisdag flyttar vi alla in.

22/3, onsdag börjar våra nya små barn sin inskolning

När vi flyttar över kommer även några av våra ”stora” barn att byta avdelningar:

Från Björken till Eken

Adian och Achmed

Från Eken till Kastanjen

Michel och Alicia

Pedagogerna kommer att hålla er föräldrar informerade, men ni föräldrar är självklart så välkomna att ställa alla frågor och funderingar som ni har.

 

Granen

Granen som i dag finns på Silverskatten kommer till hösten att flytta till Aspbackens paviljonger.

Föräldrar som var representerade, Sirpa och Kerstin, bestämde ett datum för möte med alla föräldrar som kommer att vara med till hösten. 

Mötet äger rum 29/3 18.00 på Granen 

Innehåll

* Hel finsk avdelning( 10 barn till hösten i nuläget), eller finsk/svensk avdelning?

Just nu har vi 18 barn i kön till Aspbacken. Det gör att jag måste lyfta frågan vidare, då jag själv inte kan ta ett beslut. Tar ärendet vidare.

Hoppas på att vi har ett beslut till mötet.

* Hur kan en integrerad verksamhet se ut?

Pedagogerna på Granen och jag kommer att titta på det.

* Hur många pedagogtimmar genererar 10 barn?

* Kan vi få förstärkning vad gäller pedagogtimmar från centralt håll?

* Övriga frågor och funderingar.

 

Silverskatten

Silverskatten flyttar i höst upp till Steningehöjden, enligt tidsplan sker det i slutet av september.

Ett 1:a föräldramöte är planerat till den 12/4. Senarelägger samrådet då vi hoppas på att vi har information kring  flytten.

Vi tittar på nuläget.

Återkommer med kallelse.

Presentation av nya medarbetare

Julie Samuel, verksamhetsledare för både Aspbacken och Silverskatten fr.o.m. våren 2017. Julie har varit verksamhetsledare på Silverskatten. Då Ann-Marie slutat och Kaisu går i pension i slutet av mars beslöt vi att göra denna förändring inför det nya läsåret.

Susanne Sabo Andersson, arbetar som pedagogista, pedagogisk ledare, på båda förskolorna.

Dessa båda och jag själv ingår i områdets ledningsgrupp.

 vid protokollet

/ Susannse och Kerstin

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan