Kvalitet i förskolan

På Aspbackens förskola följer vi kontinuerligt resultaten för vår verksamhet, identifierar utvecklingsområden och förbättrar. För att du ska få en samlad bild av vår förskola presenterar vi här resultatet inom tre viktiga områden.

Sigtuna kommun har tagit fram Styrkort, som förskolorna arbetar efter.

Varje förskola utarbetar varje år en Lokal Arbetsplan. (LAP)

Vår arbetsplan bygger på den nya Lpfö 98 (Läroplan för förskolan) som reviderades 2010 med tillägg 2011. 

Prioriterade områden:

  • Pedagogisk dokumentation
  • Matematik/No
  • Språk 
  • IKT

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan