Om förskolan

På våra förskolor ska alla känna sig välkomna, respekterade och accepterade. Förskolans verksamhet grundas på ett demokratiskt förhållningssätt och en positiv människosyn.

Vi visar respekt för individen och medverkar till att det skapas ett demokratiskt klimat. Alla i personalgruppen är goda förebilder i samspelet med barnen och andra vuxna i den demokratiska processen.

Barnen får utifrån sin förmåga vara med att utforma och ha inflytande på förskolans miljö samt verksamhet. Inom förskolan arbetar vi med att stärka barns självförtroende och ansvarskänsla, uppmuntrar och utvecklar barns medkänsla och inlevelseförmåga.

Vi arbetar aktivt med att stävja stereotypa könsroller och arbetar för jämställdhet. Olikheter är en tillgång och ingen ska bli särbehandlad för att den är annorlunda eller inte tycker likadant. Vi är alla olika men har ett lika värde. Barn ska känna att de är betydelsefulla och en tillgång i gruppen.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan